Spausdinti

2021 m. sausio 7 d. Kalbos komisijos posėdyje priimtas protokolinis nutarimas „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2011 m. gruodžio 15 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-12 „Dėl Kalbos programų koordinavimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. Įsteigta projektų pakomisė.

Kalbos komisijos vykdomas programas (žr. Programos) iki sausio 7 d. koordinavo Kalbos komisijos sudaryta Kalbos programų koordinavimo taryba.

Tarybą sudarė: A. Antanaitis, dr. A. Auksoriūtė, D. Daugirdienė, J. Katinaitė, doc. dr. R. Kazlauskaitė, doc. dr. L. Murinienė, doc. dr. A. Utka, doc. dr. D. Vaišnienė, doc. dr. R. Vladarskienė.

Koordinavimo tarybos pagrindiniai uždaviniai:

  • Nustatyti programų prioritetinius darbus, teikti siūlymus komisijai dėl konkursų skelbimo, priimti paraiškas ir projektus.
  • Teikti siūlymus komisijai dėl kalbos programų biudžeto projektų ir programų asignavimų paskirstymo institucijoms.
  • Koordinuoti ir kontroliuoti programų vykdytojų – darbo grupių ir institucijų – veiklą.
  • Teikti komisijai tvirtinti metinę kalbos programų ataskaitą.