Spausdinti

Kalbos komisijos vykdomas programas (žr. Programos) koordinuoja Kalbos komisijos sudaryta Kalbos programų koordinavimo taryba.

Tarybą sudaro: A. Antanaitis, dr. A. Auksoriūtė, D. Daugirdienė, J. Katinaitė, doc. dr. R. Kazlauskaitė, doc. dr. L. Murinienė, doc. dr. A. Utka, doc. dr. D. Vaišnienė, doc. dr. R. Vladarskienė.

Koordinavimo tarybos pagrindiniai uždaviniai:

  • Nustatyti programų prioritetinius darbus, teikti siūlymus komisijai dėl konkursų skelbimo, priimti paraiškas ir projektus.
  • Teikti siūlymus komisijai dėl kalbos programų biudžeto projektų ir programų asignavimų paskirstymo institucijoms.
  • Koordinuoti ir kontroliuoti programų vykdytojų – darbo grupių ir institucijų – veiklą.
  • Teikti komisijai tvirtinti metinę kalbos programų ataskaitą.