Spausdinti

Kalbos komisijos vykdomas programas (žr. Programos)  kuruoja Kalbos komisijos sudaryta Projektų pakomisė.


Projektų pakomisę sudaro: doc. dr. R. Kazlauskaitė (pirmininkė), dr. A. Auksoriūtė, V. Dailidienė, doc. dr. L. Murinienė, doc. dr. A. Utka, doc. dr. D. Vaišnienė, doc. dr. V. Valskys.

Projektų pakomisės pagrindiniai uždaviniai:

  •  Svarstyti ir teikti Kalbos komisijos pirmininkui kalbos programų išlaidų sąmatų projektus ir programų asignavimų paskirstymą institucijoms.
  • Priimti sprendimus dėl viešų konkursų skelbimo vykdyti projektus, nustatyti konkurso sąlygas ir teikti jas tvirtinti Kalbos komisijai.
  • Skirti paraiškų ir projektus vykdančių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertus.
  • Svarstyti ir teikti Kalbos komisijai tvirtinti projektus vykdančių institucijų ketvirčių, metines ir baigiamąsias ataskaitas.
  • Kuruoti programų vykdytojų – darbo grupių ir institucijų – veiklą.