Spausdinti

Programų projektus rengia Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtintos darbo grupės, kurias sudaro komisijos nariai ir kviestiniai ekspertai – kalbininkai, prireikus ir kitų sričių specialistai. Programų projektai svarstomi ir tvirtinami Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdžiuose.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija šiuo metu vykdo dvi kalbos programas:

Programų vykdymą kuruoja Projektų pakomisė, žr. Koordinavimas ir įgyvendinimas.

2021 m. Kalbos komisijos ekspertų sąrašas  (PDF 240 KB).

Programose numatytiems darbams vykdyti skelbiami vieši konkursai. Apie programų vykdymo tvarką žr. Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašą.

Komisijos remiamų darbų vykdymo ataskaitos rengiamos pagal nustatytus reikalavimus, žr. Ataskaitų reikalavimai.

Apeliacijos dėl paraiškų ir projektų ataskaitų ekspertinio įvertinimo teikiamos nustatyta tvarka, žr. Apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarka.

Pagal nustatytus bendruosius reikalavimus rengiami iš programų lėšų remiami terminų ir tarmių (šnektų) žodynai, žr. Žodynų reikalavimai.

Kalbos komisijai teikiami vertinti terminų žodynai vertinami pagal nustatytas taisykles, žr. Žodynų vertinimas.

Šiais klausimais konsultuoja Programų skyrius, tel. (8 5) 275 6095.

___________________

Apie iš programų lėšų remiamus darbus žr. Naujienose“:

  1. Paremti leidiniai
  2. Programų naujienos