Paieška

2015 kovo 04
Neteiktinų svetimybių sąrašą žr. SKOLINIAI, NETEIKTINOS SVETIMYBĖS. Žemiau pateikti  žodžiai perkelti į į „Kalbos patarimų“ knygą „Leksika: skolinių vartojimas“ (2013).    Šis papunktis ...
2008 spalio 20
        Klaidos     8.1. Skirti trumpuosius balsius nuo ilgųjų ir kirčiuotuose, ir nekirčiuotuose skiemenyse:     ...
2015 kovo 04
Neteiktinų svetimybių sąrašą žr. SKOLINIAI, NETEIKTINOS SVETIMYBĖS.  Daugiau žr. „Kalbos patarimų“ knygoje „Leksika: skolinių vartojimas“ (2013).    Šis papunktis – 1.2 „Nevartotinos ...
2015 kovo 04
... galios 2014 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. N-3 (152). Šiuose papunkčiuose teiktos svetimybės netapo vartotinais žodžiais. Šie žodžiai perkelti į „Kalbos patarimų“ knygą „Leksika: skolinių vartojimas“ ...
2008 spalio 30
Šiame skyriuje:  Kalbos komisija ir vietovardžių norminimas: Valstybinės kalbos įstatymo 14 str., norminimo nuostatos Lietuvos vietovardžių nutarimas (Nr. 63) Apskričių, savivaldybių, ...
2014 rugpjūčio 05
Leidinys „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (2-asis pataisytas fotografuotinis leidimas. – Vilnius: Mokslas, 1992) yra norminis rašybos taisyklių rinkinys (sutrumpintai – LKRS). Pirmoji dalis „Rašyba“ ...
2010 lapkričio 05
... galios – „Nevartotinos naujosios svetimybės“ ir „Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai“. Taip nutarta pasirodžius 2-ajam „Kalbos patarimų“ knygos „Leksika: skolinių vartojimas“ leidimui (2013 m.), joje ...
2008 spalio 30
Šiame skyriuje: Būtiniausi tarties reikalavimai (žr. 1997-12-18 VLKK nutarimą Nr. 68; Didžiosios klaidos/ Būtiniausi lietuvių tarties reikalavimai; dar žr. VDU Tarties žodyną).  Kirčiavimo ...
2011 gruodžio 30
Informatika = Informatics = Информатика = Informatik: lietuvių–anglų–rusų–vokiečių kalbų terminų žodynas / parengė Zigmas Kudirka, Alfonsas Mačernius, Kalikstas Paulauskas, Julius Riaubūnas, Boleslovas ...
2011 gruodžio 29
... 2003. Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 3. Įvairūs dalykai. Sud. R. Miliūnaitė, vyr. red. A. Pupkis. Vilnius, 2005. Kalbos patarimai. Kn. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas (Leksikos skolinių sąrašas ...
2008 spalio 30
... institutas, 2003. 2 knyga: Sintaksė: įvairūs dalykai (S 3). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. 4 knyga: Leksika: Skolinių vartojimas (svetimybės, tarptautiniai žodžiai). – ...
2014 sausio 31
... Atkreiptinas dėmesys, kad Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo žodžių vertinimas nepasikeitė, ir toliau jie vertinami kaip neteiktini bendrinėje kalboje. Šie žodžiai perkelti į „Kalbos patarimų“ knygą „Leksika: ...
2014 liepos 02
„… antroji renginio diena buvo laukiamiausia. Tądien vyko panelinės diskusijos, t. y. scenoje sėdintys kalbėtojai pasisakinėjo tam tikra tema ir atsakinėjo į moderatoriaus bei žiūrovų klausimus. Toks diskusijos ...
2011 rugsėjo 08
2002–2005 m. Mokslo ir enciklopedijų institutas išleido penkias „Kalbos patarimų“ serijos knygeles (vyriausiasis leidinių redaktorius Aldonas Pupkis). Knygelių rengimą ir leidybą rėmė Valstybinė lietuvių ...
2007 gruodžio 18
Šnekos apie artėjančią lietuvių kalbos mirtį yra truputį perdėtos... Sakyti, kad svetimvardžiai pražudys lietuvių kalbą, tai tas pats, kas sakyti, jog žmogui gresia mirtis nuo keleto uodų įkandimų. Kai ...
2009 rugpjūčio 28
... jų randama užsienio kalbų, tarptautinių žodžių ar specialiuose žodynuose, kalbos kultūros leidiniuose, pvz., „Kalbos patarimų“ knygelėje (Kn. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas, Vilnius, 2005). ...
2013 gegužės 31
Šiemet minime 1863 metų sukilimo 150-ąsias metines. Paties sukilimo metu skelbti lietuviški atsišaukimai, XIX ir XX a. pradžios spauda, grožinė ir kitokia literatūra, prieškario kraštotyrininkų užrašyti ...
2013 lapkričio 18
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras išleido „Kalbos patarimų“ knygos „Leksika: skolinių vartojimas“ antrąjį pataisytą ir papildytą leidimą. Šis leidimas (2013 m.) nuo pirmojo (2005 m.) skiriasi savo ...
2019 vasario 21
       2019 m. sausio 31 d. Kalbos komisija priėmė nutarimą Nr. N-1 (171) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimo ...
2015 birželio 11
... valodā. Rīga: Zinātne, 1989. Kalbos patarimai. Kn. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. K. Karulis. Latviešu etimoloģijas vārdnīca, 2 sēj. Rīga: ...