Spausdinti

Žr. kitus skyrius: Institucijos, organizacijos; Kitos nuorodos.


Skaitmeniniai kalbos ištekliai ir įrankiai

Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacinė sistema Raštija.ltEnciklopedinis kompiuterijos žodynas, Aiškinamasis kompiuterijos terminų žodynas, Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodynas Žinių technologijų (ir saityno technologijų) terminų žodynėlis, Botanikos terminų žodynas, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas, Fizikos terminų žodynas, antonimų, sinonimų, frazeologizmų žodynai ir kt.) 
Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema http://lkiis.lki.lt 
Vytauto Didžiojo universiteto kompiuterinės lingvistikos centras http://tekstynas.vdu.lt/
Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodynas http://donelaitis.vdu.lt/lkk/pdf/daikt_fr.pdf

 

Pagrindiniai žodynai
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (LKI)
Bendrinės lietuvių kalbos žodynas ir BLKŽ antraštynas (LKI, kuriamas toliau)
Lietuvių kalbos žodynas (LKI)
Lietuvių pavardžių žodynas (LKI)
Vietovardžių žodynas (LKI)
Lietuvių kalbos tarties žodynas (VDU)

Kiti žodynai 
Antikos vardynas
 (VU)
Antonimų žodynas
(LKI.lt) 
Frazeologijos žodynas (LKI.lt) 
Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė (VU FF) 
Lietuvių patarlės ir prižodžiai eLPP (LLTI)
Lotynų–lietuvių kalbos žodynas (VU)
Palyginimų žodynas (LKI.lt) 
Sinonimų žodynas (LKI.lt) 
Sinonimų žodynas (zodis.eu) 
Sisteminis lietuvių kalbos žodynas (LKI.lt) 
Tarptautinių žodžių žodynas (Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985) svetainėje zodziai.lt 

Terminų žodynai, duomenų bazės
Lietuvos Respublikos terminų bankas
Lietuvių kalbos terminynas
Lietuvos standartizacijos departamento Terminų bazė

Terminų tezauras svetainėje Aruodai.lt – integralus penkių mokslo šakų (archeologijos, etnologijos, folkloristikos, istorijos ir kalbotyros) terminų žodynas. Terminai ir jų apibrėžtys pasiekiami per bendrąją paiešką. Kalbotyros terminų iš viso 180 (apibrėžčių šaltinis – Gaivenis K., Keinys S. „Kalbotyros terminų žodynas“, Kaunas: Šviesa, 1990).
Lotyniškų ir prancūziškų teisės posakių, vartojamų Konstitucinio Teismo aktuose, žodynėlis (LRKT.lt)
Aiškinamasis ryšių su visuomene terminų žodynas
Biblijos terminų ir sąvokų žodynėliai (Biblijos draugija)
Didieji anglų–lietuvių ir lietuvių–anglų kalbų politechnikos žodynai (VU Fizikos fakultetas, el. versijas parengė J. Vyšniauskas ir V. Žalkauskas) 
Enciklopedinis kompiuterijos žodynas (VU Matematikos ir informatikos institutas, V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova) 
Fizikos terminų elektroninis žodynas, penkiakalbis, lizdinis (V. Palenskis, V. Valiukėnas, V. Žalkauskas, P. J. Žilinskas; 2-asis pataisytas leidimas, VU, 2007)
Jūreivystės terminų vartosenos duomenynas (Klaipėdos universitetas)
Lietuvos banko terminų bazė (finansų srities terminai; LB)
Radioelektronikos terminų elektroninis žodynas, penkiakalbis (K. Narbutas, J. Vyšniauskas, V. Žalkauskas; VU, 2011)
Socialinės apsaugos terminų žodynas (angl.–liet., liet.–angl.)

Europos ir tarptautinės duomenų bazės
Europos Sąjungos žodynas EUROVOC
ES sąveikioji terminologijos duomenų bazė IATE
Europos glosarijus
Tarptautinio statistikos instituto (ISI) glosarijus (įvairiakalbis)
Jungtinių Tautų daugiakalbis terminynas UNTERM, šalių pavadinimų skyrius „Country Names“

Taisyklės, patarimai, priemonės
Kalbos konsultacijų bankas, VLKK
Kalbos konsultacijų kompiuterinis bankas (sudarytas remiantis tam tikro laikotarpio LKI, VLKK, konsultacijų punktų medžiaga), LKI  
Kanceliarinės kalbos patarimai (sud. Pranas Kniūkšta, vyr. red. Rasuolė Vladarskienė, LKI)
Administracinės kalbos aktualijos (sud. Lina Murinienė, Rasuolė Vladarskienė, LKI)
Kalbos namai – visiems apie kalbą (LKI svetainės atšaka, tvarkoma Ritos Miliūnaitės)
LRT Kalbos patarimai 
Valstybinės kalbos inspekcijos patarimai (atsidarę svetainę žr. meniu poskyrius)
Europos Sąjungos institucijų vertimo vadovas, PDF, 1.28 MB (Liuksemburgas, 2014; apsvarstyta VLKK laikinosios pakomisės), žr. Vertimo raštu ir tekstų rengimo ištekliai (Europos Komisija)
Sklandaus ir aiškaus rašymo gairės „Rašykime aiškiai ir glaustai“ (Europos Komisija, 2010)
Naujažodžių tartuvas (LKI, VUMII)

Kirčiuoklė, naujesnė versija (kirčiavimas internetu, VDU)
Rašybos tikrintuvas(UAB „Fotonija“ produktas) 
Rašybos ir gramatikos tikrintuvai, lingvistinės semantinės sistemos,  (UAB „Tilde IT“)
Įvairiakalbis rašybos tikrintuvas www.rašyba.lt (UAB „Interprekyba“)
Kabučių, brūkšnių tvarkyklė (keityklė) (įdėjus tekstą su nelietuviškomis kabutėmis jas pakeičia lietuviškomis ABC; aut. Gediminas Jurgelionis)
Mainukai (UAB „Fotonija“ produktas)

Lietuvių k. kaitybinių žodžių formų morfologinės analizės ir sintezės programa „MorfoLema“, Vytautas Zinkevičius
Lietuvių k. morfemikos duomenų bazė (VDU)
Morfologinis anotatorius, VDU

Tekstynai, duomenynai
Anotuotas „Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas“ (100 mln. žodžių tekstų rinkinys), VDU
DVITAS – projektas, kurio tikslas sukurti kibernetinio saugumo srities terminų dvikalbius (angl.–liet.) tekstynus, lygiagretųjį ir palyginamąjį (VDU ir MRU; finansuoja Lietuvos mokslo taryba) 
Lietuvių mokslo kalbos tekstynas CorALit (9 mln. žodžių iš humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų tekstų), VU
Naujažodžių duomenynas, LKI 
Sakytinės kalbos įrašų bazė, arba Garsynas, VDU
Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas, VDU
Istorinių vietovardžių duomenų bazė (LKI)
Lietuvių k. daiktavardinių frazių žodyno duomenų bazė (VDU)
Lietuvių–latvių ir latvių–lietuvių kalbų lygiagretusis tekstynas (VDU)
Lietuvos Respublikos piliečių vardų sąvadas (VLKK), VARDAI.vlkk.lt
Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė (LKI)
Lygiagretusis tekstynas, naujesnė versija (iš čekų ir anglų kalbų tekstų ir jų vertimų į lietuvių kalbą), VDU
Žodynas „Pasaulio vietovardžiai. Europa“ (MELC), apie žodyną, Europos valstybių ir jų oficialių kalbų sąrašą žr. čia
Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“
Senųjų raštų bazė internete „Senieji raštai“ (duomenų bazėje 40 šaltinių, LKI)
Tarmių archyvas: skaitmeniniai tarmių duomenys ir duomenų bazės (LKI)
Tarmių tekstyno duomenų bazė (LKI)
Virtuali elektroninio paveldo sistema (VEPS) – epaveldas.lt, suskaitmetintos knygos (nuo XVI a. iki XX a. I p.), rankraščiai, senoji periodika, bažnyčių metrikų knygos, Mažosios Lietuvos knygos, kartografiniai leidiniai ir kt. (žr. skyrių „Kolekcijos), integruotas Istorinių vietovardžių, asmenvardžių ir istorinės chronologijos tezauras
 

Paskutiniai pakeitimai 2021-03-08

Pasiūlyk savo nuorodą.