Spausdinti

Žr. kitus skyrius: Institucijos, organizacijos; Šaltiniai

Valstybinės kalbos mokymas
Bendrieji kalbos mokėjimo atskaitos lygiai: įsivertinimas (VU.lt, ES finansuojamas daugiašalis projektas „Daugiakalbė tarpkultūrinė verslo komunikacija Europai“); Interaktyvus kalbos testas ruošiantis ECL egzaminui
Kalbos lygių turinio aprašai: Pusiaukelė (A2), Aukštuma (B2)
Informacija kitakalbiams apie nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas, egzaminus, mokomuosius testus (VKI)
„Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų“ (LRV nutarimas)

Kalbos kursai
VU Lituanistinių studijų katedros rengiami lietuvių kalbos kursai
Kalbos ir kultūros institutas „Lingua Lituanica“
Klaipėdos universiteto HMF Kalbų ir kultūrų centras
LEU Lietuvių kalbos ir kultūros centras
VDU Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centras
Lituanistika ir baltistika (ŠMM)
Lituanistinis modelis LUGIS – lituanistinio ugdymo informacinė sistema (VDU)
Pasaulio lietuvių universitetas (VDU). Lituanistinio ugdymo projektai
Užsienio lietuvių lituanistinis švietimas (ŠMM)
ONENESS – kalbų – lietuvių, lenkų, estų, portugalų, suomių – kursai kitakalbiams tiesiogiai internetu (VU). Lietuvių kalbos galima mokytis angliškai ir rusiškai
„Baltic Online“ (lietuvių k. gramatika anglų kalba, Teksaso universitetas, JAV)
Svetainė www.kalba.lt (kalbų kursai)


Testai, pratimai, žaidimai 
Kompiuterinė mokymo priemonė 9–12 klasėms „Lietuvių kalbos kultūra“ (pateikiamos pagrindinės bendrinės kalbos normos, aptariami būdingiausi normų pažeidimai, pateikiami pagrindinius dalykus apimantys kartojimo klausimai ir apie 150 trijų lygmenų pratimų)
Lietuvių kalbos kursas 5–6 klasėms (ŠMM projektas e. mokykla): diktantai, žodžių diktantai (veiksmažodžio formų galūnių rašymo pratimas), įgarsinti diktantai, rašybos ir skyrybos pratimai.
Nemokama lietuvių kalbos mokymosi svetainė „Lituanika“ (testų užduotys, recenzuotos VLKK darbuotojų). Išbandyk prisijungęs kaip svečias.
Nemokama lietuvių kalbos mokymosi svetainė „Klaidutis“ (mokinių projektas). Čia galite siūlyti ir savo testo užduotis. 
Rašybos treniruoklis Lietutis.lt. Sušalo pirštai? Pamiklink. (Šis žaidimas lavina lietuvių kalbos rašto įgūdžius kompiuteriu, veikia tiek su lietuviško standarto klaviatūra ĄŽERTY, tiek su nelietuviška, vadinamąja QWERTY, klaviatūra.)
Skaitmeninės mokymosi priemonės lietuvių kalbai ir literatūrai 9–10 klasėms ir 11–12 klasėms (B. Dobrovolskis, R. Koženiauskienė, A. Leskauskaitė, V. Meiliūnaitė, D. Mikulėnienė, R. Rinkauskienė; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, UAB „Dizi“, UAB „Lema“). 
Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema SMIS.lt – sistemoje yra gimtosios ir valstybinės kalbos programos (kalbos užduotys, testai).  
Teisės kalbos testas puslapyje Lingua specialis (jaunųjų teisininkų svetainėje academia.norcous.lt).

Konkursai
Nacionalinio diktanto konkurso svetainė www.diktantas.lt (Kaip konkurso partnerė, VLKK taip pat skelbia pranešimus ir diktantų tekstus, be to su rašybos ir skyrybos ypatumų paaiškinimais, kur rasti paaiškintus tekstus, žr. čia.)
Moksleivių konkursas „Švari kalba – švari galva“ (rengėjai: bendrovė „Tilde IT“, ryšių su visuomene agentūra Strateginių komunikacijų centras, Švietimo ir mokslo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija). Konkurso svetainėje lituanika.lt prisijungę kaip svečiai galėsite išspręsti keliolika testų, žr. čia.

Lietuvos aukštosios m-klos, kur studijuojama lietuvių kalba, dėstoma specialybės kalba
Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra
Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakultetas
Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra
Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas: Baltistikos katedra, Lietuvių kalbos katedra, Lituanistinių studijų katedra, Vertimo studijų katedra (ES paremti el. leidiniai)
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedra
Vytauto Didžiojo universiteto HMF Lietuvių kalbos katedra, Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centras
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Humanitarinių mokslų katedra
Kauno technologijos universiteto SHMMF Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedra
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Kalbų ir edukacijos katedra
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Lietuvių kalbos katedra

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Filologijos katedra

Studijų programų, kurių pagrindinis objektas lietuvių kalba, kalbotyra, filologija, kalbos tvarkyba ir pan., žr. Švietimo ir mokslo ministerijos bazėje AIKOS

Kalbininkai
Lietuvių kalbininkų sąvadas
Antano Smetonos svetainė Smetona.VU
Gintauto Akelaičio svetainė

Tarptautinis lituanistikos ir baltistikos mokslininkų tinklas „Baltnexus“ (VU)

Kalbiniai leidiniai
Acta linguistica Lithuanica (LKI)
Acta Salensia (asociacija „Academia Salensis“, VU Filologijos fak.)
Archivum Lithuanicum (LKI)
Baltistica (VU)
Bendrinė kalba (LKI), iki 2014 metų ėjo pavadinimu Kalbos kultūra
Bibliotheca Salensis
Darbai ir dienos (VDU)
Filologija (ŠU)
Gimtasis žodis
Gimtoji kalba (MELI, nuo 2010 – MELC)
Informacijos mokslai (VU, rubrika „Informacinės technologijos ir lituanistika“)
Kalbos aktualijos (ŠU)
Kalbos praktikos problemos: str. rinkiniai (KU)
Kalbotyra (VU)
Kalbų studijos (KTU)
Lietuvių kalba (VU)
Lituanistica (Lietuvos mokslų akademijos leidykla)
Respectus Philologicus (VU)
Santalka (VGTU)
Taikomoji kalbotyra (LiTaKa)
Tekstas: lingvistika ir poetika (ŠU konferencijos tezių rinkiniai), nr. 18, nr. 19
Terminologija (LKI)
Tiltai (KU)
Žmogus ir žodis (VPU), skelbiamas turinys ir tekstai
Tarptautinė mokslinė duomenų bazė „Lituanistika“, paieškos puslapis (14 tūkst. lituanistikos kokybę atitinkančių mokslo veikalų)

Dar. žr.:

Kalba (Alkas.lt)
Mokslo kalba ir daugiakalbystė (Goethe’s institutas Lietuvoje)
Parlamento studijos, rubrika Kalba
Post Scriptum, 2012, nr. 19 „Kalba ir politika“ (VU TSPMI studentų laikraštis)
Res Humanitariae (KU)
Leidinys „Lietuviškas žodis“ (skirtas spaudos atgavimo šimtmečiui)
Tinklaraštis „Lietuvių kalba ir literatūra“
Lituanistų miestelis (Lietuvių kalbos mokytojų svetainė)
„Dienos žodis“ – tinklaraštis, kuriame kasdien pateikiama po įdomų, negirdėtą arba tiesiog gražaus skambesio žodį, dar žr. facebook.com/Kasdien.Po.Zodi
Kaip kalbame ir kalbėsime Lietuvos miestuose – projektas „Miestai ir kalbos“ (VU)
Projektas „Baltų sociolingvistika (BalSoc): kalbinė visuomenės savimonė Lietuvoje ir Latvijoje“ (LKI)
Vilniečių interviu bazė „Kalba Vilnius“ (parengė Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos skyrius)
Salų kalbotyros vasaros mokykla „Academia grammaticorum Salensis“

Lietuvių kalba ir informacinės technologijos
Lietuvių kalba informacinėse technologijose (LIKIT.lt)
Lietuvių kalba ir informacinės technologijos lietuvybė.lt (čia rasite informaciją apie lietuviškos rašybos tikrinimo priemones, žodynus ir kitus tiek eiliniams vartotojams, tiek vertėjams ir lokalizuotojams aktualius dalykus)
Lietuvių kalba skaitmeniniame amžiuje (D. Vaišnienė, J. Zabarskaitė, baltoji knyga, META-NET)
Lietuviškų kompiuterinių programų sąvadas. Lokalizuotos programos
Lietuviškų rašmenų vartojimas elektroninio pašto laiškuose
„Microsoft Windows“ lietuviški priedai
Moksliniai tyrimai UNESCO katedroje „Informatika humanitarams“

Įvairiakalbiai žodynai
Lietuvių–anglų kalbų žodynas
Lietuvių–rusų kalbų žodynas
Lietuvių–vengrų kalbų žodynas
Lietuvių–vokiečių kalbų žodynas
Anglų–lietuvių kalbų žodynas
ANGLONAS, FRANKONAS (UAB „Fotonijos“ produktas), kasdien keletas žodžių nemokamai
Olandų–lietuvių ir lietuvių–olandų kalbų žodynas
Prancūzų–lietuvių k. žodynas
Rusų–lietuvių kalbų žodynas
Vokiečių–lietuvių kalbų žodynas

Enciklopedijos ir kiti žodynai
Enciklopedija „Britannica“
Laisvoji enciklopedija „Wikipedia“
LEXILOGOS (pranc. k. ištekliai)
Merriam-Websterio žodynas
Pasaulio kalbų žodynai „Word2Word“
1500 žodynų 230 kalbų žodynas http://www.yourdictionary.com/ arba http://dictionary.reference.com/
Visuotinė lietuvių enciklopedija https://www.vle.lt


Vertyklės
Lietuvių kalbos instituto ir UAB „Tilde“ vertyklė (žr. Mašininio vertimo laboratorija)
VDU vertyklė (anglų–lietuvių k.) TWS 1.0
Verciu.lt su integruotomis Google'io vertyklėmis
Vertyklė „Multitran“
Vertyklė „Paralink“

Europa apie kalbas
Europa: Kalbos ir Europa http://europa.eu/languages
Europos kalbų lobynas. „Daugiakalbystė visuomenės stabilumui ir klestėjimui“
Europos kalbų taryba http://www.celelc.org
Europos kalbų svetainė http://www.euro-languages.net
Dabartinių Europos kalbų centras / European Center for Morden Languages (ECML), http://www.ecml.at
Tautinių problemų Europos centras http://www.ecmi.de
Kalbos Europos Sąjungoje (.doc)
META-NET Europos kalbų baltųjų knygų serija Languages in the European Information Society, http://www.meta-net.eu/whitepapers, kurioje analizuojama trisdešimties Europos kalbų, tarp jų ir lietuvių (informacija apie lietuvių kalbą pateikiama anglų kalba čia), socialinė, ekonominė ir technologinė būklė šiuolaikinėje Europoje.

Pasaulis apie kalbas
Raudonoji kalbų knyga http://www.tooyoo.l.u-tokyo.ac.jp/Redbook
Etniniai duomenys (6700 pasaulio kalbų) http://www.sil.org/ethnologue
Žmonijos kalbų puslapis http://www.ilovelanguages.com/
Greitakalbės įvairiomis kalbomis http://www.uebersetzung.at/twister/
„Aš tave myliu“ įvairiomis kalbomis http://maryland.blogas.lt/as-tave-myliu-visomis-kalbomis-4.html
Dažniausi klausimai apie kalbotyrą http://www.zompist.com/langfaq.html
Kalbinės teisės http://www.unesco.org/most/ln2lin.htm
Kembridžo universiteto kalbų centras http://www.langcen.cam.ac.uk
Amerikos dabartinių kalbų asociacija / Modern Language Association (MLA) http://www.mla.org
Language policy (nuo 2002 m.)

Paskutiniai pakeitimai 2019-08-20.

Pasiūlyk savo nuorodą.