Spausdinti

Žr. kitus skyrius: Institucijos, organizacijos; Šaltiniai

Valstybinės kalbos mokymas
Bendrieji kalbos mokėjimo atskaitos lygiai: įsivertinimas (VU.lt, ES finansuojamas daugiašalis projektas „Daugiakalbė tarpkultūrinė verslo komunikacija Europai“); Interaktyvus kalbos testas ruošiantis ECL egzaminui
Kalbos lygių turinio aprašai: Pusiaukelė (A2), Aukštuma (B2)
Informacija kitakalbiams apie nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas, egzaminus, mokomuosius testus (VKI)
Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų“ (LRV nutarimas)

Kalbos kursai
VU Lituanistinių studijų katedros rengiami lietuvių kalbos kursai
Kalbos ir kultūros institutas „Lingua Lituanica“
Klaipėdos universiteto Lituanistikos ir užsienio kalbų centras 
VDU Švietimo akademijos Lietuvių kalbos ir kultūųros kursai  
Lituanistika ir baltistika (ŠMM)
Užsienio lietuvių lituanistinis švietimas (ŠMM)
„Baltic Online“ (lietuvių k. gramatika anglų kalba, Teksaso universitetas, JAV)
Svetainė www.kalba.lt (kalbų kursai)


Testai, pratimai, žaidimai 
Kompiuterinė mokymo priemonė 9–12 klasėms „Lietuvių kalbos kultūra“ (pateikiamos pagrindinės bendrinės kalbos normos, aptariami būdingiausi normų pažeidimai, pateikiami pagrindinius dalykus apimantys kartojimo klausimai ir apie 150 trijų lygmenų pratimų)
Lietuvių kalbos kursas 5–6 klasėms (ŠMM projektas e. mokykla): diktantai, žodžių diktantai (veiksmažodžio formų galūnių rašymo pratimas), įgarsinti diktantai, rašybos ir skyrybos pratimai.
Nemokama lietuvių kalbos mokymosi svetainė „Klaidutis“ (mokinių projektas). Čia galite siūlyti ir savo testo užduotis. 
Rašybos treniruoklis Lietutis.lt. Sušalo pirštai? Pamiklink. (Šis žaidimas lavina lietuvių kalbos rašto įgūdžius kompiuteriu, veikia tiek su lietuviško standarto klaviatūra ĄŽERTY, tiek su nelietuviška, vadinamąja QWERTY, klaviatūra.)
Skaitmeninės mokymosi priemonės lietuvių kalbai ir literatūrai 9–10 klasėms ir 11–12 klasėms (B. Dobrovolskis, R. Koženiauskienė, A. Leskauskaitė, V. Meiliūnaitė, D. Mikulėnienė, R. Rinkauskienė; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, UAB „Dizi“, UAB „Lema“). 
Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema SMIS.lt – sistemoje yra gimtosios ir valstybinės kalbos programos (kalbos užduotys, testai).  


Konkursai
Nacionalinio diktanto konkurso svetainė www.diktantas.lt (Kaip konkurso partnerė, VLKK taip pat skelbia pranešimus ir diktantų tekstus, be to, su rašybos ir skyrybos ypatumų paaiškinimais, žr. čia.)
Moksleivių konkursas „Švari kalba – švari galva“ (rengėjai: bendrovė „Tilde IT“, ryšių su visuomene agentūra Strateginių komunikacijų centras, Švietimo ir mokslo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija). 


Lietuvos aukštosios m-klos, kur studijuojama lietuvių kalba, dėstoma specialybės kalba
Klaipėdos universitete: lietuvių filologija (bakalauro studijos), baltų kalbos ir kultūros (magistro studijos).  
Šiaulių universitete: lietuvių filologija ir komunikacija (bakalauro). 
Vilniaus kolegijoje: lietuvių gestų kalbos vertimas (profesinis bakalauras).
Vilniaus universiteto Filologijos fakultete: lietuvių filologijos, lietuvių filologijos kartu su kita kalba, vertimo studijos (bakalauro); bendrosios ir taikomosios kalbotyros (magistro). 
Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete (Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institute): lietuvių filologija ir reklama (bakalauro), viešojo diskurso lingvistika (magistro). 
Vytauto Didžiojo universitete: lietuvių filologija ir leidyba (bakalauro), sociolingvistika ir daugiakalbystė (magistro).  

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Kalbų ir edukacijos katedra
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Lietuvių kalbos skyrius (specialybės kalbos dėstytojų grupė). 

Studijų programų, kurių pagrindinis objektas lietuvių kalba, kalbotyra, filologija, kalbos tvarkyba ir pan., žr. Švietimo ir mokslo ministerijos bazėje AIKOS

Specialybės kalba dėstoma daugelyje aukštųjų mokyklų (remiama VLKK iš Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos lėšų): Klaipėdos universitete, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Lietuvos sveikatos mokslų u-te, Mykolo Romerio u-te, Vilniaus Gedimino technikos u-te, Vilniaus u-te, Vytauto Didžiojo u-te, VDU Žemės ūkio akademijoje; Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje studentai konsultuojami dėl baigiamojo darbo kalbos. 


Kalbininkai
Lietuvių kalbininkų sąvadas
Antano Smetonos svetainė Smetona.VU

Tarptautinis lituanistikos ir baltistikos mokslininkų tinklas „Baltnexus“ (VU)

Kalbiniai leidiniai
Acta linguistica Lithuanica (LKI), žr. http://journals.lki.lt 
Acta Salensia (asociacija „Academia Salensis“, VU Filologijos fak.)
Archivum Lithuanicum (LKI)
Baltistica (VU)
Bendrinė kalba (LKI), iki 2014 metų ėjo pavadinimu Kalbos kultūra; skelbiama ir atvirosios prieigos Open Journal System (OJS) platformoje adresu http://journals.lki.lt/.
Bibliotheca Salensis
Darbai ir dienos (VDU), žr. https://ejournals.vdu.lt/index.php/DiD/index (Deeds and Days) 
Filologija (ŠU)
Gimtasis žodis (nebeleidžiamas nuo 2016 m.) 
Gimtoji kalba (MELC)
Informacijos mokslai (VU, rubrika „Informacinės technologijos ir lituanistika“)
Kalbos kultūra (dab. Bendrinė kalba
Kalbos praktikos problemos: str. rinkiniai (KU)
Kalbotyra (VU)
Kalbų studijos (KTU), žr. http://www.kalbos.ktu.lt/index.php/KStud 
Lietuvių kalba (VU)
Lituanistica (Lietuvos mokslų akademijos leidykla) 
Res Humanitariae (KU), žr. http://journals.ku.lt 
Respectus Philologicus (VU)
Santalka (VGTU), nebeleidžiamas nuo 2016 m., žr. archyvą
Taikomoji kalbotyra (LiTaKa)
Terminologija (LKI), žr. http://journals.lki.lt 
Žmogus ir žodis (VPU), skelbiamas turinys ir tekstai 

Tarptautinė mokslinė duomenų bazė „Lituanistika“, paieškos puslapis (14 tūkst. lituanistikos kokybę atitinkančių mokslo veikalų) 
VU Vertimo studijų katedros mokymo priemonės ir kiti el. leidiniai 

Dar. žr.:

Kalba (Alkas.lt)
Mokslo kalba ir daugiakalbystė (Goethe’s institutas Lietuvoje)
Parlamento studijos, rubrika Kalba
Post Scriptum, 2012, nr. 19 „Kalba ir politika“ (VU TSPMI studentų laikraštis)
Leidinys „Lietuviškas žodis“ (skirtas spaudos atgavimo šimtmečiui)
Tinklaraštis „Lietuvių kalba ir literatūra“
„Dienos žodis“ – tinklaraštis, kuriame kasdien pateikiama po įdomų, negirdėtą arba tiesiog gražaus skambesio žodį, dar žr. facebook.com/Kasdien.Po.Zodi
Kaip kalbame ir kalbėsime Lietuvos miestuose – projektas „Miestai ir kalbos“ (VU)
Projektas „Baltų sociolingvistika (BalSoc): kalbinė visuomenės savimonė Lietuvoje ir Latvijoje: kalbinė visuomenės savimonė Lietuvoje ir Latvijoje“ (LKI)
Vilniečių interviu bazė „Kalba Vilnius“ (parengė Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos skyrius)
Salų kalbotyros vasaros mokykla „Academia grammaticorum Salensis“

Lietuvių kalba ir informacinės technologijos
Lietuvių kalba informacinėse technologijose (LIKIT.lt) 
Lietuvių kalba ir informacinės technologijos lietuvybė.lt (čia rasite informaciją apie lietuviškos rašybos tikrinimo priemones, žodynus ir kitus tiek eiliniams vartotojams, tiek vertėjams ir lokalizuotojams aktualius dalykus)
Lietuvių kalba skaitmeniniame amžiuje (D. Vaišnienė, J. Zabarskaitė, baltoji knyga, META-NET) 
LIKS Lokalizavimo sekcija  
„Microsoft Windows“ lietuviški priedai

Moksliniai tyrimai UNESCO katedroje „Informatika humanitarams“
Raštija.lt – apie mašininį vertimą 
Raštija.lt – apie mašininį vertimą 
Raštija.lt – apie tartuvą ir šnekos sintezatorių 


Įvairiakalbiai žodynai
ANGLONAS, FRANKONAS (UAB „Fotonijos“ produktas), kasdien keletas žodžių nemokamai 
Lietuvių–vengrų k. žodynas (LKI) 

 

Enciklopedijos ir kiti žodynai
Enciklopedija „Britannica“
Laisvoji enciklopedija „Wikipedia“
LEXILOGOS (pranc. k. ištekliai)
Merriam-Websterio žodynas 
Pasaulio vietovardžių žodynas (MELC) 
Visuotinė lietuvių enciklopedija https://www.vle.lt


Vertyklės
UAB „Tilde“ vertyklė https://translate.tilde.com/lt 
VDU vertyklė (anglų–lietuvių k.) TWS 1.0
Vertyklė „Multitran“
Vertyklė „Paralink
VU mašininis vertimas  

Europa apie kalbas
ES kalbos, https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_lt 
ES kalbų politika, https://europa.eu/european-union/abouteuropa/language-policy_lt
Europa: Kalbos ir Europa. Daugiakalbystės politika 
Europos kalbų aplankas
Europos kalbų lobynas. „Daugiakalbystė visuomenės stabilumui ir klestėjimui“ 
Europos kalbų taryba http://www.celelc.org 
Dabartinių Europos kalbų centras / European Center for Morden Languages (ECML), http://www.ecml.at
Tautinių problemų Europos centras http://www.ecmi.de
META-NET Europos kalbų baltųjų knygų serija Languages in the European Information Society, http://www.meta-net.eu/whitepapers, kurioje analizuojama trisdešimties Europos kalbų, tarp jų ir lietuvių (informacija apie lietuvių kalbą pateikiama anglų kalba čia), socialinė, ekonominė ir technologinė būklė šiuolaikinėje Europoje.

Pasaulis apie kalbas
„Aš tave myliu“ įvairiomis kalbomis http://maryland.blogas.lt/as-tave-myliu-visomis-kalbomis-4.html
Dažniausi klausimai apie kalbotyrą http://www.zompist.com/langfaq.html
Kalbinės teisės kaip žmogaus teisių dalis UNESCO 
Kembridžo universiteto kalbų centras http://www.langcen.cam.ac.uk
Amerikos šiuolaikinių kalbų asociacija / Modern Language Association (MLA) http://www.mla.org
Language policy (nuo 2002 m.)

Paskutiniai pakeitimai 2020-08-03.

Pasiūlyk savo nuorodą.