Šis leidinys – tai nauja kiek papildyta ir pagerinta „Teoriniai fonologijos pagrindai“ (Vilnius, 1995) versija.
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas išleido Zanavykų šnektos žodyno I tomą (A–K).
Knygoje aprašomi Punios bažnyčios archyve išlikusiuose XVII a. antrosios pusės santuokos ir krikšto metrikų aktuose užfiksuoti ano meto pietų Lietuvos asmenvardžiai (krikštavardžiai, tėvavardžiai, pavardės bei pravardės) ir vietovardžiai: pateikta šiek tiek istorinių žinių apie Punią ir jos parapiją.