Baltų ir slavų kalbų asmenvardžiai pateikiami įvairių indoeuropiečių šeimos kalbų onomastikos fone...
Ši knyga yra anksčiau parengtų ir išleistų „Lietuvių kalbotyros“ literatūros rodyklių tęsinys.
Atrinktos būdingiausios Gervėčių – lietuviškos „salos“ Baltarusijoje – dainų melodijos (32 įrašai).
Augaliniai riebalai vadinami „aliejumi“, ne „sviestu“. Pavyzdžiui, „kakavos aliejus“, ne „kakavos sviestas“...
Papildymų medžiaga surinkta iš periodinių ir tęstinių leidinių, knygų, bibliografinių šaltinių lietuvių ir užsienio kalbomis.
Knygoje pateikiamas išsamus pietų žemaičių raseiniškių fonologinės balsių sistemos ir prozodijos aprašas.
Šioje studijoje nagrinėjama kelių pakraštinių rytų aukštaičių vilniškių šnektų, turinčių tą pačią vokalizmo sistemą, slavizmų fonologinė integracija.
Išleistas archyvuose rastas Martyno Liudviko Rėzos rankraštis – Karaliaučiaus universiteto Lietuviškojo seminaro istorija ir organizacija.
Šis leidinys – tai nauja kiek papildyta ir pagerinta „Teoriniai fonologijos pagrindai“ (Vilnius, 1995) versija.