Taisyklingos tarties mokomoji knyga ir kompaktinė plokštelė.
Zietelos šnekta yra viena iš atraminių lietuvių kalbos periferinių šnektų už dabartinės Lietuvos sienos.
Rodyklę sudaro šeši skyriai: I. „Disertacija“, II. „Knygos“, III. „Straipsniai“...
Tai mokslinis kalbotyros rinkinys, nagrinėjantis įvairias leksikografijos problemas.
Sąrašą apsvarstė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė.
Tai rašytinį pavidalą įgavęs kalbos vartotojo ir kalbos specialisto dialogas...
Šioje knygelėje sudėti grūdinių augalų, tiksliau, javų ir tariamųjų javų pavadinimai, rekomenduojami vartoti lietuvių kalboje.
, kanceliarinė kalba
Plačiau neaiškinant Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių duodama įvairių dokumentų taisyklingų tekstų pavyzdžių...
Didžiausios XVII a. lietuviškos knygos faksimilinis leidinys parengtas pagal vienintelį šiuo metu žinomą pirmojo leidimo egzempliorių, saugomą Švedijoje, Upsalos universiteto bibliotekoje.
Tai naujo tipo lietuvių kalbos gramatika, pristatanti kalbos gramatinę sandarą funkciniu aspektu.