Šiame rinkinyje, skirtame Kalbos ir knygos metams, spausdinami moksleivių rašiniai, atsiųsti Lietuvių kalbos draugijos paskelbtam konkursui „Tėvų ir senelių gimtoji kalba ir aš“.
Leidinį sudaro žodyno įvadas ir kompaktinė plokštelė (CD), kurioje žodynas pateikiamas MS Access ir MS Word formatu. Sudarytojai ir redaktoriai Vera Mauricaitė, Milda Norkaitienė, Antanas Pakerys, Ritutė Petrokienė.
Monografija skirta baltų, slavų ir kitų indoeuropiečių kalbų morfo(no)logijos tyrėjams, ypač veiksmažodžių specialistams.
Pagrindinėje žodyno dalyje pateikiami lietuviški terminai, išdėstyti lizdais abėcėlės tvarka, ir jų atitikmenys vokiečių, anglų, prancūzų ir rusų kalbomis. Parengė Kauno technologijos universitetas.
Tai 2-asis, pataisytas ir papildytas, leidimas. Parengė Zigmantas Gudžinskas, apsvarstė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė.
Leidinyje pateikti Lietuvos teisės universiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos surengtos konferencijos, skirtos specialybės kalbai, darbai.
Šia, trečiąja, knyga baigiamas leisti visas „Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodynas“.
Šiame tome publikuojami straipsniai, kuriuose nagrinėjamas klausiamųjų sakinių vartojimas publicistinio stiliaus tekstuose, Anykščių šnektos pokyčiai, morfologiniai lietuvių, norvegų ir suomių kalbų kauzatyvai ir kt. įvardžiuotiniai būdvardžiai uteniškių tarmėje;
Šiam žurnalo tomui spausdinti dalį lėšų skyrė Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Parengė Jonas Paulauskas, Svetlana Steponavičienė, Jadvyga Kardelytė. Leidimą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija.