Leidinyje pateikti Vilniaus pedagoginiame universitete 2004 m. gegužės mėnesį vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos darbai, aktualūs baltų ir slavų kalbų bei jų tarmių garsinės struktūros eksperimentiniams ir teoriniams tyrimams.
Knygoje pateikiami lietuvių kalbos tarmių bei patarmių aprašai, žemėlapiai, transkribuoti ir transponuoti įvairių šnektų tekstai. Kompaktinėje plokštelėje yra ir knygoje spausdinamų šnektų tekstų autentiškų įrašų.
Antrajame 2004 m. žurnalo numeryje 29 autoriai apžvelgia praeities ir nūdienos Alytaus apskrities kultūrinę situaciją.
Šiame leidinyje pirmą kartą perspausdinama Lozoriaus Zengštoko 1612 m. išleista knyga „Giesmes Chriksczionischkos ir Duchaunischkos“, kuria tęsiamos 1566–1570 m. išėjusių Martyno Mažvydo „Gesmių Chrikscziniskų“ ir 1589 m. Jono Bretkūno „Giesmių Duchaunų“ tradicijos.
Penktajame „Bibliotheca Archivi Lithuanici“ tome spausdinamas kunigo Povilo Januševičiaus studijų metų Sankt Peterburgo imperatoriškoje Romos katalikų dvasinėje akademijoje dienoraštis.
Žodyne pateikiama vakarų aukštaičių kauniškių tarmės zanavykų šnektos leksika. Parengė Rima Bacevičiūtė, Janina Švambarytė, Giedrė Čepaitienė, Klementina Vosylytė, Vilija Sakalauskienė.
Šiame rinkinyje, skirtame Kalbos ir knygos metams, spausdinami moksleivių rašiniai, atsiųsti Lietuvių kalbos draugijos paskelbtam konkursui „Tėvų ir senelių gimtoji kalba ir aš“.
Leidinį sudaro žodyno įvadas ir kompaktinė plokštelė (CD), kurioje žodynas pateikiamas MS Access ir MS Word formatu. Sudarytojai ir redaktoriai Vera Mauricaitė, Milda Norkaitienė, Antanas Pakerys, Ritutė Petrokienė.
Monografija skirta baltų, slavų ir kitų indoeuropiečių kalbų morfo(no)logijos tyrėjams, ypač veiksmažodžių specialistams.
Pagrindinėje žodyno dalyje pateikiami lietuviški terminai, išdėstyti lizdais abėcėlės tvarka, ir jų atitikmenys vokiečių, anglų, prancūzų ir rusų kalbomis. Parengė Kauno technologijos universitetas.