, kanceliarinė kalba
Šioje knygoje aptariama administracinės kalbos esmė, jos svarbiausios ypatybės, santykis su kitomis kalbos atmainomis, dokumentų įforminimo reikalavimais ir raštvedyba.
Knygą sudaro straipsniai, skirti leksikologijos ir terminologijos klausimams. Mados švytuoklės ar kitų kalbų pavyzdžių diktuojamos, o ne natūralios vidinės raidos auginamas normas autorius vadina pragaištingiausiu dalyku.
Šioje knygelėje išvardyta apie 600 rūšių, porūšių, varietetų ir formų daržovinių augalų ir jų valgomų dalių pavadinimų. Kai kurių daržovių pavadinimai jau žinomi nuo seno, bet nemažai čia teikiamų yra visai nauji.
Antrojoje žodyno dalyje aptariami žmogaus buities reikmenų ir valgių pavadinimai, tarmėse įvardijami per 80 žodžių.
Sąsiuvinyje aptariama lietuvių kalbos politika, primenami kalbininkų Juozo Balčikonio ir Kazio Ulvydo nuopelnai, svarstoma, kaip kalba padeda kurti žmogaus įvaizdį.
Knygelė pritaikyta geležinkelių transporto specialybės studentų kalbos mokymo reikmėms, tačiau ja sėkmingai galės pasinaudoti ir kitų specialybių studentai, ir visi, kuriems rūpi gimtosios kalbos taisyklingumas.
Klasikine senąja slavų kalba vadinama IX–X amžių religinių raštų kalba. Ji atsirado, kai broliai Kirilas (Konstantinas) ir Metodijus sukūrė abėcėlę, vadinamą glagolica. Įdomu, kad senoji slavų kalba turi daug bendrybių su baltų kalbomis, ypač su lietuvių kalba – viena seniausių indoeuropiečių kalbų.
Šioje knygelėje surinkti ironiški tekstai apie tautiečių kalbą (anksčiau spausdinti įvairiuose laikraščiuose ir žurnaluose).
Leidinį sudaro žodyno įvadas ir kompaktinė plokštelė (CD). Sudarytojai ir redaktoriai Vera Mauricaitė, Milda Norkaitienė, Antanas Pakerys, Dalia Sviderskienė. Darbo pagrindu paimtos ištraukos iš XX a. Lietuvoje išleistų lietuviškų knygų ir periodinių spaudinių.
Šioje leksikos skoliniams (svetimybėms, hibridams ir tarptautiniams žodžiams) skirtoje „Kalbos patarimų“ knygelėje pateikiamos įvairios šių leksikos dalykų vartojimo rekomendacijos ir patarimai. Iš viso pateikiama daugiau kaip 3 500 taisinių.