Knyga skiriama kūno kultūros ir sporto specialistams, būsimiems sporto pedagogams, žurnalistams, naudingos informacijos knygoje ras ir kitų specialybių studentai.

Pirmajame pasaulio vietovardžių žodyno tome „Europa“ teikiami 44 valstybių vietovardžiai (sulietuvintomis ir autentiškomis formomis) – apie 40 000 vietovardžių, trys rodyklės: lotyniškoji, kiriliškoji, graikiškoji.

Pirmasis veikalas lietuvių kalba apie bendrąją leksikografijos teoriją. Knyga skirta visiems, kuriems rūpi žodžio vieta žmonių gyvenime.
, kompiuterija

Knygoje aprašoma universali lituanistikos mokslui reikalingų ženklų aibė „Palemonas“. Ženklų kodavimas suderintas su Unikodo (Unicode) standartu ir praktiškai realizuotas originaliame kompiuteriniame šrifte, pavadintame tuo pačiu Palemono vardu. Savo darbą pristato autorių grupė: Ona Aleknavičienė, Laima Grumadienė, Albertas Gurskas, Petras Skirmantas, Mindaugas Strockis, Vladas Tumasonis.

Ši knyga yra teminis per keturis dešimtmečius (1966–2005 m.) autoriaus paskelbtų terminologijos baro mokslo darbų rinkinys.
Šioje knygoje sistemingai aprašomos etninės Lietuvos lietuvių kalbos ploto paribio šnektos, jų fonetika ir fonologija – požymiai, kuriais šnektos labiausiai skiriasi. Paribio šnektos daugiausia priklauso aukštaičių tarmei. Senųjų žemaičių šnektos už Lietuvos ir Latvijos sienos mažai beišliko.
Monografija parašyta daktaro disertacijos pagrindu. Skiriama profesoriaus Juozo Pikčilingio, lingvistinės lietuvių stilistikos mokyklos kūrėjo, aštuoniasdešimtmečiui paminėti.
Jubiliejinis 40-asis „Baltisticos“ tomas yra kiek kitoks nei ankstesni – jo didžiąją dalį užima keturiasdešimties tomų ir šešių priedų bibliografija, kurią sudaro straipsnių ir informacijų bibliografija, recenzijų bibliografija ir teminė rodyklė.
Šiame žurnalo numeryje analizuojami statybos, karybos, medicinos (gydybos), literatūros mokslo, teisės sričių terminai; apžvelgiama tarptautinė terminologijos konferencija ir kiti renginiai; recenzuojami nauji leidiniai.
Autorė aptaria metatoniją ir jos rūšis, nagrinėja kirčiavimo variantų ir vardažodinių darinių kirčiavimo raidą, istorinės cirkumfleksinės priegaidžių kaitos sąsają su kilnojamojo kirčio paradigma ir kt.