Šiame leidinyje (knygoje ir kompaktinėje plokštelėje) skelbiami pietų aukštaičių tarmės pietvakariuose, Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, Lazdijų rajone, esančio Kučiūnų krašto šnektos tekstai, užrašyti išsamia dialektologine transkripcija. Pasakojimuose ir prisiminimuose atsispindi krašto istorija, dzūkų buitis, papročiai ir tradicijos...
Dvikalbiame architektūros istorijos žodyne išsamiai aprašyta ir gausiai iliustruota ilgaamžė pasaulio architektūros istorija nuo seniausių laikų iki XX amžiaus. Leidinys supažindina su įvairių šalių, egzotiškų kultūrų senąja architektūra, jos istorijos laikotarpiais, aprėpiančiais 5000 metų. Parengta remiantis JAV populiariu Cyrilo Harriso žodynu.
Mokomoji knyga parengta iš tarminės medžiagos, surinktos rytų aukštaičių vilniškių patarmės šiaurės rytų dalyje – Ignalinos r. Palūšės, Daugėliškio ir Vidiškių parapijų kaimuose. Knygą sudaro teorinis įvadas, tarminiai tekstai, užduotys ir pratimai.
Knygoje ir kompaktinėje plokštelėje pateikiama tarminių tekstų iš vakarų aukštaičių kauniškių šiaurinės dalies, esančios kairėje Nemuno pusėje. Pagal stambiausią gyvenamąjį punktą šis plotas pavadintas Šakių šnekta.
Rinkinį sudaro keturios kompaktinės plokštelės, jose – VPU studentų įrašyti aukštaičių tarmės tekstai. (MP3 formatas.)
Rinkinį sudaro keturios kompaktinės plokštelės, jose – VPU studentų įrašyti aukštaičių tarmės tekstai. (MP3 formatas.)
Straipsnių rinkinyje „Bendrinės kalbos norminimas ir vartojimas“ skelbiami straipsniai, parengti pagal pranešimus, 2005 m. balandžio 15 d. perskaitytus Lietuvių kalbos draugijos 70-mečiui skirtoje konferencijoje „Dabartinės bendrinės kalbos norminimas, ugdymas, istorija“. Šis rinkinys – „Gimtosios kalbos“ žurnalo 2006 m. 12 numerio priedas. Kalbos komisija jį dovanoja visiems žurnalo prenumeratoriams.
„Gimtojo žodžio“ žurnalas parengė 12-o numerio priedą „Kalbos naujovės ir jų sklaida“.
Komisijos patvirtintų skyrybos nutarimų įgyvendinimas svarbus ne tik pagrindinei, vidurinei mokyklai, gimnazijoms, bet ir pradinėms mokykloms. Žurnalas „Žvirblių takas“, siekdamas padėti pedagogams, parengė specialų priedą „Privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos taisyklės ir pradinė mokykla“.
„Gimtosios kalbos“ lapkričio numeris išleistas su priedu – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos skyrybos nutarimų knygele „Privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos taisyklės“.