Spausdinti
Sparčiai mažėjant ir nykstant kaimams, darosi vis sunkiau rasti žmonių, kalbančių tradicine tarme ar bent ją mokančių. Todėl leidžiami tarmių ir šnektų žodynai, tarmių tekstai yra paminklai greitai prarandamoms kalbos atmainoms. Jie tampa kalbos paveldu.

Ž. Markevičienė, A. Markevičius. Vidiškių šnektos žodynas 
Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvių kalbos institutas, 2014.

„Vidiškių šnektos žodynas“ yra išsamusis aiškinamasis vienos rytų aukštaičių širvintiškių šnektos žodynas.

Vidiškiai – miestelis Ukmergės rajone, 8 km į šiaurės rytus nuo Ukmergės. Žodynui medžiaga rinkta iš Vidiškių parapijai priklausančių gyvenviečių.

Dauguma medžiagos surinkta pačių autorių iš šnekamosios kalbos ir tautosakos. Žodžių reikšmes iliustruojantys sakiniai pateikti fonetine transkripcija. Jie atspindi leksinę, gramatinę ir fonetinę šnektos sistemą. Į žodyną sudėta paveldėtoji, skolintoji leksika, nauji žodžiai.

Įvadinėje dalyje apžvelgiama Vidiškių miestelio ir parapijos istorija, aptariami būdingi šnektos bruožai.

Žodynas naudingas lietuvių kalbos tarmių, jos istorijos ir leksikos tyrėjams.

 

Žodyno rengimą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programos, o leidybą – iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos lėšų.