Spausdinti
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas išleido Zanavykų šnektos žodyno I tomą (A–K).

Zanavykų šnektos žodynas. T. 1. A–K
Parengė Janina Švambarytė, Giedrė Čepaitienė, Aldonas Pupkis, Klementina Vosylytė. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.

Žodyne pateikiama XIX a. II pusės–XX a. vakarų aukštaičių kauniškių tarmės zanavykų šnektos leksika. „Zanavykų šnektos žodynas“ parengtas pagal išsamiųjų tarminių žodynų principus: į jį dėti visi iš gyvosios kalbos ir rašytinių šaltinių surinkti žodžiai, jie iliustruoti užrašytais sakiniais. Šiame darbe taip pat galima rasti žinių apie zanavykų šnektą, jos plotą bei ypatybes.

Žodynas atspindi bendrinės kalbos pamatu tapusios šnektos leksinę ir gramatinę sistemą, iš dalies ir fonetikos ypatybes, todėl pravers bendrinės kalbos kilmės aiškintojams, tarmių ir bendrinės kalbos santykių tyrėjams, visiems, kurie domisi vakarų aukštaičių dvasiniu paveldu.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programos lėšų rėmė knygos rengimą ir leidybą.

Parengė Daiva Nenartavičiūtė