Spausdinti
, leidiniai
Su kalbos mokslo pradmenimis supažindinanti disciplina, tradiciškai vadinama kalbotyros įvadu, yra privaloma filologinės krypties studijų programą pasirinkusiems universitetų studentams. Vadovėlių ir kitos pagalbinės mokomosios medžiagos šiai disciplinai studijuoti nėra daug. Dėl to ir buvo sumanyta parengti naujesnį vadovėlį, kuriame būtų išdėstytos svarbiausios su kalbos sandara, funkcionalumu ir tyrimu susijusios sąvokos ir pateikta įvairių praktinių užduočių toms sąvokoms įtvirtinti.

Z. Babickienė, R. Venckutė. Kalbos mokslo pagrindai. Vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013.

          Knygoje aptartas kalbotyros objektas, kalbos funkcijos ir kalbos kaip ženklų sistemos specifika, aprašyti visų kalbos sandaros lygmenų – fonetikos ir fonologijos, morfologijos, sintaksės ir leksikos – vienetai. Atskiras skyrius skirtas pasaulio kalbų klasifikacijai. Po kiekvieno skyriaus pateikta praktinių užduočių, reikalingų svarbiausioms kalbotyros sąvokoms įtvirtinti. Taip pat pridėta kalbotyros skaitinių ir papildomų užduočių. Vadovėlis skirtas Lietuvos universitetų humanitarinių mokslų įvairių studijų programų bakalauro pakopos studentams.

          Kadangi bet kurios mokslo srities vadovėliuose pateikiamos jau nusistojusios, visuotinai priimtos pažiūros į svarbiausius tiriamo objekto aspektus, šioje knygoje taip pat laikomasi nuostatos nenukrypti į nevienodus ir kartais gana prieštaringus kai kurių problemiškų kalbos reiškinių aiškinimus, kuriais skiriasi atskiros kalbotyros mokyklos. Vis dėlto vadovėlyje stengtasi parodyti, kad daugelį kalbos reiškinių galima tirti įvairiais metodais ir taip giliau juos pažinti.

          Vadovėlyje gal kiek plačiau nei įprasta apžvelgiama kalbotyros istorija ir gana daug vietos skiriama kalbų klasifikacijai, nes norėta pateikti naujesnės informacijos apie pasaulio kalbas, kuri vadovėliuose lietuvių kalba yra gerokai senstelėjusi.

          Kiekvieno skyriaus gale pridedama su jame nagrinėtomis temomis susijusių savarankiškam darbui skirtų užduočių. Knyga baigiama papildomų užduočių ir kalbotyros skaitinių skyriumi. Tikimasi, kad knyga bus naudinga humanitarinių mokslų studijas Lietuvos universitetuose pradedantiems studentams.

           Vadovėlio rengimą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos lėšų.