Spausdinti
Šioje studijoje nagrinėjama kelių pakraštinių rytų aukštaičių vilniškių šnektų, turinčių tą pačią vokalizmo sistemą, slavizmų fonologinė integracija.

Vytautas Kardelis
Rytų aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003.

 

Šis darbas yra bene pirmasis mėginimas kiek išsamiau panagrinėti slavizmų fonologiją. Šioje studijoje nagrinėjama kelių pakraštinių rytų aukštaičių vilniškių šnektų, turinčių tą pačią vokalizmo sistemą, slavizmų fonologinė integracija. Tiriant slavizmų balsių sistemą derinami sinchroninis ir diachroninis tyrimo metodai. Darbe siekta sudaryti nuoseklų kelių panašių šnektų slavizmų integracijos modelį, aprašyti jo funkcionavimą ir raidą.

Knygos leidimą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programos lėšų.

Parengė Daiva Nenartavičiūtė