Spausdinti
Šalies bibliotekas jau pasiekė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rūpesčiu bei lėšomis parengta ir išleista tarmių medžiagos rinkimo instrukcija „Visos tarmės gražiausios...“ (sud. D. Mikulėnienė, V. Ragaišienė). Meniška knygele įprasmintas visų Tarmių metų triūsas...

Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija „Visos tarmės gražiausios...“
Sudarė Danguolė Mikulėnienė, Vilija Ragaišienė. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013.

     Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija „Visos tarmės gražiausios...“ – pirmoji geranoriška kolektyvinė kalbininkų pagalba visuomenei.

     Knygelėje pateikta trumpa tarmių rinkimo istorijos apžvalga, metodiniai nurodymai tarmių medžiagos rinkėjams ir užrašytojams tikintis, kad ja naudosis kaimo ir miesto žmonės: mokiniai ir jų mokytojai, bibliotekininkai, kultūros ir švietimo centrų darbuotojai, aktyvūs vietos bendruomenių nariai, rinkdami ir užrašydami savo krašto tarmes. 

 

 

     Knygelė parengta ir išleista Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rūpesčiu iš Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programos lėšų.