Spausdinti
Šioje knygoje pateikiamas nemažas kalbininkės Adelės Judeikienės per paskutinius XX a. du dešimtmečius iš Saugų apylinkių – Kùkorų, Vìlkyčių, Begė́džių, Miestãlių, Výtulių, Alkõs, Petrelių̃ kaimų ir pačių Saugų – surinktų ir kruopščiai transkribuotų tekstų pluoštas.

Taip šneka lietuvininkai Saugose
Sudarė Adelė Judeikienė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011.

 

        Saũgų (Šilutės r.) šnekta priklauso vakarų žemaičių patarmei. Manoma, kad ją bemoka tik keliolika vyresnio amžiaus žmonių. 

       Adelės Judeikienės transkribuotų tekstų rinkinį Taip šneka lietuvininkai Saugose sudaro įvadas, kuriame trumpai aptariama Saugų bei vietos parapijos istorija, gyventojų skaičius, svarbesnieji pastatai ir įstaigos, žymūs krašto žmonės, vietovardžio kilmė, vietos kraštotyrininkės mokytojos Ritos Pečiulienės tekstas apie Saugas, Jono Bukančio straipsnis apie kai kurias Saugų šnektos ypatybes ir transkribuoti Saugų šnektos pateikėjų tekstai.  

     Transkribuotieji tekstai sudaro pagrindinę leidinio dalį. Vadinamosios lietuvininkų šnektos yra labai įdomus ir svarbus lingvistinių tyrimų objektas, turint galvoje ne tik kalbines ypatybes, bet ir sudėtingą krašto gyvenimo istoriją, sociolingvistinę situaciją ir tolydžio mažėjantį kalbančiųjų tradicinėmis šnektomis skaičių. Svarbu, kad tekstai pateikiami fonetine transkripcija, nes tokiose nykstančiose kalbinėse sistemose kiekvienas garsas ar koks kitas fonetikos reiškinys gali būti pavartotas nenuosekliai, o tikslus garsų užrašymas leidžia susidaryti išsamų šnektos būklės ir raidos vaizdą. 

       Knygos rengimą spaudai rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programos lėšų.