Spausdinti
, programos
Kalbos komisija skelbia konkursą vykdyti lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų tyrimus. Paraiškos turi būti parengtos pagal Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašą. Paraiškos bus priimamos iki 2013 m. balandžio 22 d. (imtinai).

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2014–2016 m. vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. N-1 (118), darbus.

     Paraiškos vykdyti mokslinius tyrimus priimamos iki 2013 m. balandžio 22 d. (imtinai).

     Paraiškos turi būti parengtos pagal Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo (patvirtinto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10; aktualią redakciją žr. skyriuje Programos. Darbų finansavimas) skyrių Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarka.

    

     Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 5 275 60 95, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.