Spausdinti
   Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. N-1 (118), 1 uždavinio Tirti lietuvių kalbos tarmes, bendrinės kalbos ir tarmių kaitą ir sąveiką, žmonių kalbines nuostatas 1 priemonę Organizuoti lingvistines tarmių tyrimų ir duomenų rinkimo ekspedicijas Lietuvoje ir už jos ribų
   
   Ekspedicijos turi būti rengiamos 2019 m. birželio 3 d. – gruodžio 31 d. 
   Paraiškos vykdyti lituanistikos sklaidos projektus priimamos tik per elektroninę Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemą (https://projektai.vlkk.lt) iki 2019 m. balandžio 19 d. (imtinai).
Paraiškos turi būti parengtos pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (suvestinė redakcija www.vlkk.lt) patvirtinto Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo III skyrių. 
   Gyvenimo aprašymą (CV) ir paskutinių penkerių metų mokslinių publikacijų sąrašą teikia tik projekto vadovas. 
   Lėšos skiriamos dienpinigiams, kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms, darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms, institucijos išlaidoms.
   Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 6095, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.