Spausdinti
      Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. N-1 (118), 1 uždavinio Tirti lietuvių kalbos tarmes, bendrinės kalbos ir tarmių kaitą ir sąveiką, žmonių kalbines nuostatas 1 priemonę Organizuoti lingvistines tarmių tyrimų ir duomenų rinkimo ekspedicijas Lietuvoje ir už jos ribų.
      Ekspedicijos turi būti rengiamos 2016 m. spalio 24 d. – 2016 m. gruodžio 31 d. 
       Paraiškos priimamos iki 2016 m. spalio 10 d. (imtinai).
    Paraiškos turi būti parengtos pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (aktuali redakcija www.vlkk.lt) patvirtinto Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo skyrių Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarka.    Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 6095, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.