Spausdinti
Šiame leidinyje, kurį sudaro knyga ir kompaktinė plokštelė, pateikiama įvairios apimties ir tematikos tarminių tekstų, kuriuos galima ne tik perskaityti, bet ir išgirsti. Prie patarmės tekstų dar pridėtas ir pluoštelis pasakojimų apie krašto istoriją, pristatomi ir iš šio krašto kilę kalbininkai.

Rytų aukštaičiai panevėžiškiai (+CD)
Sudarė Violeta Meiliūnaitė, Vida Marcišauskaitė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. 
 

Rytų aukštaičiai panevėžiškiai, 2014„Rytų aukštaičiai panevėžiškiai“ – tai devintoji serijos „Lietuvių kalbos tarmės mokyklai“ mokomoji knyga su kompaktine plokštele. Šiame leidinyje aptariamos svarbiausios rytų aukštaičių panevėžiškių patarmės ypatybės, pateikiama vaizdingų tarminių pasakojimų ir poezijos, tekstų apie panevėžiškių istoriją, o kompaktinėje plokštelėje – garso įrašų. Mokiniams įtvirtinti naujas žinias padės įvairūs klausimai ir užduotys. Tai dar viena galimybė mokytojui savo pamokas padaryti informatyvesnes ir vaizdingesnes, o mokiniui – patraukliu būdu susipažinti su patarmės ypatybėmis, pasiklausyti pasakojimų apie senojo Lietuvos kaimo kultūrą.
Kadangi patarmės plotas didelis, stengtasi pateikti tekstų iš kuo įvairesnių vietų, kuo skirtingesnio laiko ir kuo įdomesnių temų. Didžioji dalis garso įrašų, kurių fragmentai pateikiami knygelėje, saugoma Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių archyve. Kai kurie iš jų užrašyti ekspedicijų metu, kiti surinkti tarmę tyrusių pavienių mokslininkų.

Mokomosios knygos ir kompaktinės plokštelės rengimą ir leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programos ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos lėšų.

Daugiau serijos leidinių: