Spausdinti
Plačiau neaiškinant Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių duodama įvairių dokumentų taisyklingų tekstų pavyzdžių...

Rasuolė Vladarskienė
Dokumentų tekstai
Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003.

Šio leidinio tikslas – plačiau neaiškinant Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių duoti įvairių dokumentų rūšių (aktų, įgaliojimų, įsakymų, nutarimų (sprendimų), pažymų, potvarkių, protokolų, raštų, sutarčių), parengtų pagal dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus, taisyklingų tekstų pavyzdžių, ypač daug dėmesio skiriant įvairioms galimoms tekstų formuluotėms. Šalia dokumentų, kuriuos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, organizacijos privalo rengti pagal dokumentų rengimą reglamentuojančius teisės aktus, siūlomos rekomendacijos, kaip privatūs asmenys galėtų rašyti dokumentus, būtent prašymus ir gyvenimo aprašymus.

Knyga „Dokumentų tekstai“ padės ir valstybinių įstaigų tarnautojams, ir privačioms įmonėms ar asmenims reikiamus dokumentus parašyti taisyklinga kalba.

 

Knygos leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą

Parengė Daiva Nenartavičiūtė