Spausdinti
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras išleido ketvirtojo „Pasaulio vietovardžių“ žodyno tomo pirmąją dalį „Azija (Afganistanas–Jungtiniai Arabų Emyratai)“. Žodynas skiriamas plačiajai visuomenei. Jis parengtas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos užsakymu iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos lėšų.

„Pasaulio vietovardžiai. Azija (Afganistanas–Jungtiniai Arabų Emyratai)“
Atsakomoji redaktorė Rita Trakymienė. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012.

          „Pasaulio vietovardžių“ žodyno ketvirtasis tomas „Azija (Afganistanas–Jungtiniai Arabų Emyratai)“ apima tik dalį Azijos žemyno – 18 valstybių, kurių pavadinimai prasideda A–J raidėmis. Šiame tome skaitytojui pateikta apie 30 000 vietovardžių ir daugiau kaip 35 000 nuorodų iš jų autentiškų formų ir sinonimų. 

            Šio žodyno tomo sandara ir vietovardžių pateikimo tvarka tokia pati, kaip ir pirmųjų trijų tomų – „Europos“, „Amerikos“ ir „Afrikos, Antarktidos, Australijos, Okeanijos“. Žodyną sudaro dvi dalys: pirmoji dalis – lietuviški žodyniniai straipsneliai, antroji – autentiškų formų rodyklė.

         Dauguma šiame tome aprašomų valstybių kalbų vartoja nelotyniškas rašto sistemas (arabų, armėnų, devanagari, gruzinų, hebrajų, japonų ir kt.). Kai kurios valstybės yra daugiakalbės (Indonezijoje kalbama per 700, Indijoje – per 400, Filipinuose – per 100 kalbų). Kadangi tokią didelę rašto sistemų įvairovę žodyne būtų sunku atspindėti, autentiškos vietovardžių formos daugeliu atvejų pateikiamos lotynizuotos, t. y. perrašytos lotyniškais rašmenimis.

          Žodynas yra skiriamas plačiajai visuomenei. Jis padės vienodinti kitų šalių vietovardžių vartoseną, pravers visiems, kam reikia ištarti ar parašyti menkiau pažįstamą Azijos vietovardį tiek nelietuviškame, tiek lietuviškame tekste.

       „Pasaulio vietovardžiai. Azija (Afganistanas–Jungtiniai Arabų Emyratai)“ – ketvirtojo „Pasaulio vietovardžių“ žodyno tomo pirmoji dalis. Azijos – didžiausios pasaulio dalies – vietovardžius ketinama išleisti dviem tomais.

         Žodyno rengimą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos lėšų. 

Apie anksčiau išleistus tomus Naujienose: