Spausdinti
Šioje knygoje aptariama administracinės kalbos esmė, jos svarbiausios ypatybės, santykis su kitomis kalbos atmainomis, dokumentų įforminimo reikalavimais ir raštvedyba.

Pranas Kniūkšta
Administracinė kalba ir jos vartosena
Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005.

 

Ši knyga – apibendrinamoji administracinės kalbos apžvalga. Aptariama administracinės kalbos esmė, jos svarbiausios ypatybės, santykis su kitomis kalbos atmainomis, dokumentų įforminimo reikalavimais ir raštvedyba. Apžvelgiami ir svarbiausi šios kalbos reiškiniai.

Knyga išleista Valstybinės lietuvių kalbos komisijos lėšomis pagal Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.