Spausdinti
, leidiniai , leksika
Šio žodyno tikslas – pateikti publikuotus paukščių lietuviškų pavadinimų sinonimus ir identifikuoti teiktinus, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuotus variantus.

 

Mečislovas Žalakevičius
Pasaulio paukščių lietuviškų pavadinimų sinonimų žodynas
Vilnius: Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro leidykla, 2010.


    Šis žodynas pristato tiek Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuotus pavadinimus iš Mečislovo Žalakevičiaus, Irenos Žalakevičienės „Paukščių pavadinimų žodyno“ (Vilnius, 2009), tiek per pastaruosius penkiasdešimt metų įvairiuose publikuotuose leidiniuose vartotus lietuviškus paukščių pavadinimus, kurie kalbininkų nėra aprobuoti. Dalis pastarųjų yra nevartotini, taigi šis leidinys padės iš kelių žinomų sinonimų pasirinkti geriausią pavadinimą.

    Žodynas sudarytas iš pagrindinės dalies ir lotynų bei lietuvių kalbų paieškos rodyklių.

    Pagrindinėje dalyje dėstymo tvarka taksonominė. Taikyta šiuo metu pasaulyje pripažinta paukščių klasės klasifikacija kaip ir leidžiamame „Pasaulio paukščių vadove“ (E. Hoyo, Sargatal, 1992–2011). Taksono rangas žymimas didžiosiomis raidėmis prieš kiekvieną pavadinimą, o gentys ir rūšys kursyvu smulkesniu šriftu mažosiomis raidėmis.

    Rodyklėse pavadinimai išdėstyti abėcėlės tvarka. Rūšių vardai išdėstyti lizdais abėcėlės tvarka.