Spausdinti
Išleistas archyvuose rastas Martyno Liudviko Rėzos rankraštis – Karaliaučiaus universiteto Lietuviškojo seminaro istorija ir organizacija.

Martynas Liudvikas Rėza
Lietuvių kalbos seminaro istorija
Parengė Liucija Citavičiūtė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003.

Šiame leidinyje publikuojamas archyvuose rastas Martyno Liudviko Rėzos rankraštis – Karaliaučiaus universiteto Lietuviškojo seminaro istorija ir organizacija (knygoje pateikiamas transliteruotas tekstas bei jo vertimas į lietuvių kalbą), – atskleidžiantis reikšmingą ilgametę M. L. Rėzos akademinę veiklą dirbant Karaliaučiaus universitete Lietuvių kalbos seminare.

Publikuojamas dokumentas reikšmingas tuo, kad tai pirmas bandymas parašyti nuoseklią Lietuvių kalbos seminaro istoriją ir įvertinti šios įstaigos reikšmę lietuvių kultūrai. Be to, rankraščio tyrinėtoja jo vertę atskleidžia platesniame istoriniame ir kultūriniame kontekste, pateikia publikuojamo M. L. Rėzos rankraščio sukūrimo prielaidas ir aplinkybes.

Knygos leidimą parėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programos lėšų.

Parengė Daiva Nenartavičiūtė