Spausdinti
Lietuvių kalbos institutas išleido kompiuterinį žodyną „Lietuvių tarmės. III dalis / Lithuanian Dialects. Volume III“ (sudarė A. Leskauskaitė, R. Bakšienė ir kt.). Žodynas skiriamas plačiajai visuomenei. Jis parengtas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos užsakymu iš Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programos, išleistas iš Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programos lėšų.

Kompiuterinis žodynas „Lietuvių tarmės. III dalis / Lithuanian Dialects. Volume III“.
Sudarė Asta Leskauskaitė, Rima Bakšienė ir kt. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011. 

         Žodyne „Lietuvių tarmės. III dalis / Lithuanian Dialects. Volume III“ aprašomi buityje ir žemės ūkyje naudotų ir naudojamų prietaisų, įrankių, padargų bei jų dalių pavadinimai. Jų paplitimas pateikiamas žemėlapiuose ir aprašuose. Žodžių linksniavimas, kirčiavimas užfiksuoti ir grafiškai, ir garsu.  

        Žodyne aptariama kiekvieno žodžio etimologija, vartosena, nurodomi literatūros šaltiniai. Garso įrašai, filmai, etnografinės pastabos, tautosakos pavyzdžiai ir nuotraukos supažindina skaitytojus su žodyne aptariamais žodžiais įvardijamų daiktų paskirtimi, naudojimu, su jais susijusiais prietarais ir papročiais. 

        Šis leidinys bus naudingas ir įdomus ne tik kalbininkams, istorikams, etnologams, etnografams, mokytojams ir mokiniams, dėstytojams ir studentams, bet ir kiekvienam žmogui, neabejingam Lietuvos kultūrai ir aplinkai, kurioje užaugo.

        Valstybinė lietuvių kalbos komisija žodyną rėmė iš dviejų kalbos programų lėšų – rengimą iš Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programos, leidybą iš Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programos.

        Primename anksčiau skelbtą pranešimą apie antrąją dalį – „Lietuvių tarmės / Lithuanian dialects“ II dalis (CD).