Spausdinti
Ši knyga yra anksčiau parengtų ir išleistų „Lietuvių kalbotyros“ literatūros rodyklių tęsinys.

Lietuvių kalbotyra, 1991–1995: literatūros rodyklė
Sudarė Sigita Dagienė, Jolanta Matuzaitė
Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas, 2003.

Literatūros rodyklė, apimanti 1991–1995 m., surinkta iš periodinių leidinių, knygų, bibliografinių šaltinių lietuvių ir užsienio kalbomis. Ji yra anksčiau parengtų ir išleistų „Lietuvių kalbotyros“ literatūros rodyklių tęsinys. Šią knygą sudaro per 5400 knygų ir straipsnių aprašų.

Knyga pravers lietuvių kalbos, baltų ir apskritai indoeuropiečių kalbų tyrinėtojui, bendrinės lietuvių kalbos puoselėtojui.

Leidinio rengimą ir leidybą finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Parengė Daiva Nenartavičiūtė