Spausdinti
Papildymų medžiaga surinkta iš periodinių ir tęstinių leidinių, knygų, bibliografinių šaltinių lietuvių ir užsienio kalbomis.

Adelė Ubeikaitė
Lietuvių kalbotyra, 1944–1972: literatūros rodyklė: papildymai
Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003.

Ši knyga, apimanti 1944–1972 m., yra anksčiau išleistų „Lietuvių kalbotyros“ literatūros rodyklių papildymai. Į ankstesnes rodykles nebuvo įtraukta daug kitose šalyse lietuvių kalbai skirtų darbų. Medžiaga surinkta iš periodinių ir tęstinių leidinių, knygų, bibliografinių šaltinių lietuvių ir užsienio kalbomis.

Knyga išleista Valstybinės lietuvių kalbos komisijos lėšomis pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Parengė Daiva Nenartavičiūtė