Spausdinti
Tai mokslinis kalbotyros rinkinys, nagrinėjantis įvairias leksikografijos problemas.

Leksikografijos ir leksikologijos problemos
Sudarė Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos centras
Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003.

Leidinys „Leksikografijos ir leksikologijos problemos“ – tai mokslinis kalbotyros rinkinys, nagrinėjantis įvairias leksikografijos problemas. Čia sprendžiami ir teoriniai klausimai, yra gausiais praktiniais duomenimis paremtų straipsnių, dauguma straipsnių nagrinėjamos atskiros praktinės problemos, susijusios su tarmių duomenimis, su leksikografiniais leidiniais ir žymiais žodynininkais, su žodžių istorija ir vartosena ir kt. Knygoje spausdinami straipsniai lietuvių ir latvių kalbomis.

Leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Parengė Daiva Nenartavičiūtė