Spausdinti
, leksika , programos
Žodyne pateikiami pastovieji lietuvių kalbos palyginimai – viena iš dažniausiai vartojamų kalbos raiškos priemonių, suteikiančių stiliui vaizdingumo ir įtaigumo.

Vosylytė K. Palyginimų žodynas.
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. 

Pirmasis palyginimų žodynas išėjo bemaž prieš trisdešimt metų (Lietuvių kalbos palyginimų žodynas. Sudarė K. B. Vosylytė. Vilnius: Mokslas, 1985), tad per tą laiką susikaupė daug naujų duomenų. Kad palyginimai kaip svarbi kalbos vaizdingumo priemonė būtų prieinama plačiajai visuomenei, ryžtasi parengti naują „Palyginimų žodyną“.

Žodyne pateikiami palyginimai, surinkti iš „Lietuvių kalbos žodyno“ kartotekos ir I–XX tomų, tarminių žodynų, iš „Kupiškėnų žodyno“ kartotekos, iš smulkiosios tautosakos spausdintų ir rankraštinių rinkinių, iš atskirais leidiniais „Kalbos kultūroje“ ir kitur paskelbtų frazeologizmų, iš gyvosios kalbos, lietuvių literatūros klasikų raštų ir kitų rašytojų kūrinių.

Žodynas turėtų praversti visiems, kam rūpi kalbos raiškos priemonės, stiliaus vaizdingumas, kalbos įtaigumas ir glaustumas.


Žodyno rengimą ir leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos lėšų.