Spausdinti
Rodyklę sudaro šeši skyriai: I. „Disertacija“, II. „Knygos“, III. „Straipsniai“...

Kazimieras Gaivenis: bibliografijos rodyklė
Lietuvių kalbos institutas; sudarė Adelė Noreikaitė. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003.

Šioje bibliografijos rodyklėje surinkta į vieną vietą tai, ką Kazimieras Gaivenis yra parašęs ir paskelbęs ir prie kokių darbų ar leidinių redagavimo vienaip ar kitaip prisidėjęs. Rodyklę sudaro šeši skyriai: I. „Disertacija“, II. „Knygos“, III. „Straipsniai“, IV. „Redaktorius, redaktorių kolegijų narys, konsultantas, vertėjas“, V. „Valstybinės lietuvių kalbos komisijos užsakymu recenzuoti darbai“, VI. „Literatūra apie Kazimierą Gaivenį“. Knygoje taip pat spausdinamas Stasio Keinio straipsnis „Kazimieras Gaivenis kaip žmogus ir mokslininkas“.

 

Leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Parengė Daiva Nenartavičiūtė