Spausdinti
Tai rašytinį pavidalą įgavęs kalbos vartotojo ir kalbos specialisto dialogas...

Kalbos konsultacijos
Lietuvių kalbos institutas [sudarė Asta Kupčinskaitė-Ryklienė]
Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003.

„Kalbos konsultacijos“ – tai rašytinį pavidalą įgavęs kalbos vartotojo ir kalbos specialisto dialogas, kurio metu glaustai ir konkrečiai atsakoma į įvairiausius klausimus dėl lietuvių kalbos vartosenos. Į šį leidinį sudėta daugiau kaip pusė Lietuvių kalbos instituto kalbos konsultacijų banko duomenų, sukauptų per penkiolika metų, panaudota Kalbos komisijos kalbos konsultacijų medžiaga.

Klausimai ir atsakymai „Kalbos konsultacijose“ pateikiami pagal abėcėlės tvarka surikiuotus antraštinius žodžius, atspindinčius klausimo esmę. Leidinio gale pridedama sisteminė nagrinėjamų reiškinių rodyklė.

Knyga skirta visiems aktyviems lietuvių kalbos vartotojams. Kalbos specialistams šis leidinys pravartus kaip medžiaga svarstymams ir diskusijoms.

Leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą