Spausdinti
, programos
Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia 2013 metų viešą parengtų tarmių žodynų, tekstų, mokomųjų ir kt. tarmių leidinių leidybos konkursą. Paraiškos leisti tarmių leidinius priimamos iki 2013 m. vasario 25 d.

 

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vykdydama Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą (patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1177), skelbia 2013 metų viešą parengtų tarmių žodynų, tekstų, mokomųjų ir kt. tarmių leidinių leidybos konkursą.

     Paraiškos leisti tarmių leidinius priimamos iki 2013 m. vasario 25 d. (imtinai).

     Paraiškos turi būti parengtos pagal Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo (patvirtinto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10; aktualią redakciją žr. skyriuje PROGRAMOS. Darbų finansavimas) III skyrių „Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarka“.

     Paraiškų teikėjai prie paraiškos privalo pridėti 1 autorinį lanką parengto leidinio teksto (PDF formatu).

     Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 5 275 60 95, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.