Spausdinti
Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2015 m. vykdyti lituanistikos mokslinio tyrimo projektą „Lietuvos Respublikos piliečių svetimos kilmės vardų ir jų variantų lingvistinė analizė“ pagal Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos 3 uždavinio 1 priemonę. Paraiškos priimamos iki 2015 m. balandžio 10 d.


     Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2015 m. vykdyti lituanistikos mokslinio tyrimo projektą „Lietuvos Respublikos piliečių svetimos kilmės vardų ir jų variantų lingvistinė analizė“ pagal Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. N-1177, 3 uždavinio 1 priemonę.

     Iš Kalbos komisijos pateikto Lietuvos Respublikos piliečių vardų registro tyrimo vykdytojui reikės atrinkti 500 svetimos kilmės vienanarių vardų ir jų variantų bei su jais susijusių 500 kelianarių (dvinarių) vardų, juos paskelbti svetainėje vardai.vlkk.lt ir susieti su joje jau paskelbtais vardais. Tyrimo vykdytojas privalės 500 vienanarių vardų ir jų variantų bei su jais susijusių 500 kelianarių vardų įvertinti pagal gramatinę ir morfologinę struktūrą, ištirti pagal kilmę (nurodyti kilmės skyrius, poskyrius ir pogrupius) pateikti šių asmenvardžių ir jų variantų sąsajas su tos pačios kilmės vardais, nurodyti trumpinių ir jų pamatinių asmenvardžių ryšius, sukirčiuoti ir nustatyti akcentinę paradigmą.

     Tyrimo vykdymo terminas 2015-05-04–2015-12-31.

     Paraiškos vykdyti mokslinį tyrimą priimamos iki 2015 m. balandžio 10 d. (imtinai).

     Paraiškos turi būti parengtos pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (aktuali redakcija www.vlkk.lt) patvirtinto Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo skyrių „Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarka“.

     Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 5 275 6095, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.