Spausdinti
Kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2014 m. vykdyti lituanistikos mokslinio tyrimo projektą „Lietuvos Respublikos piliečių nepriesaginių vardų ir jų variantų lingvistinė analizė“ pagal Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos 3 uždavinio 1 priemonę. Paraiškos vykdyti mokslinį tyrimą priimamos iki 2014 m. vasario 26 d. (imtinai).

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2014 m. vykdyti lituanistikos mokslinio tyrimo projektą „Lietuvos Respublikos piliečių nepriesaginių vardų ir jų variantų lingvistinė analizė“ pagal Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. N-1177, 3 uždavinio 1 priemonę.

     Iš Kalbos komisijos pateikto Lietuvos Respublikos piliečių vardų registro tyrimo vykdytojui reikės atrinkti 400 nepriesaginių vienanarių vardų, išanalizuoti juos kilmės, struktūros ir teiktinumo atžvilgiu, morfologiškai ir akcentologiškai; paskelbti juos svetainėje vardai.vlkk.lt, susieti su tos pačios kilmės vardais, nurodyti trumpinių ir jų pamatinių asmenvardžių ryšius; atrinkti ir paskelbti apie 5000 kelianarių vardų, susijusių išanalizuotais vienanariais vardais.

     Tyrimo vykdymo terminas 2014-04-01–2014-12-31.

    
     Paraiškos vykdyti mokslinį tyrimą priimamos iki 2014 m. vasario 26 d. (imtinai).

     Paraiškos turi būti parengtos pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (aktuali redakcija skyriuje Programos. Darbų finansavimas) patvirtinto Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo skyrių „Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarka“.
 

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 5 275 60 95, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.