Spausdinti
, programos
Paraiškos turi būti parengtos pagal VLKK patvirtinto Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo skyrių „Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarka“. Paraiškos vykdyti mokslinius tyrimus priimamos iki 2013 m. lapkričio 26 d. (imtinai).

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2014–2016 m. vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. N-1 (118), darbus (žr. priemonių sąrašas toliau).

Paraiškos vykdyti mokslinius tyrimus priimamos iki 2013 m. lapkričio 26 d. (imtinai).

Paraiškos turi būti parengtos pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (aktuali redakcija www.vlkk.lt) patvirtinto Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo skyrių „Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarka“.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 6095, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.

***

LIETUVIŲ BENDRINĖS KALBOS, TARMIŲ IR KITŲ KALBOS ATMAINŲ FUNKCIONAVIMO IR KAITOS TYRIMŲ 2011–2020 METŲ PROGRAMOS
PRIEMONĖS, KURIOMS 2014–2016 M. VYKDYTI SKELBIAMAS KONKURSAS, SĄRAŠAS

 

Priemonės kodas
Priemonės pavadinimas

1 uždavinys. Tirti lietuvių kalbos tarmes, bendrinės kalbos ir tarmių kaitą ir sąveiką, žmonių kalbines nuostatas

01.01.03

Vykdyti bendrinės kalbos ir tarmių sąveikos, žmonių kalbinių nuostatų tarmių ir bendrinės kalbos atžvilgiu tyrimus

2 uždavinys. Tirti kitų kalbų poveikį bendrinei lietuvių kalbai

01.02.01
Tirti svetimžodžių funkcionavimą lietuvių kalboje
01.02.03
Tirti kitų kalbų poveikį lietuvių kalbos raidai

3 uždavinys. Tirti lietuvių kalbos ir Lietuvos tautinių mažumų kalbų sąveikos ir vartojimo aspektus

01.03.01

Atlikti lietuvių ir Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų kalbų kontaktų tyrimus

4 uždavinys. Tirti lietuvių kalbos sociolingvistinę situaciją užsienyje

01.04.03
Tirti lietuvių kalbos praradimo reiškinius

6 uždavinys. Tirti bendrinės kalbos normų ir rekomendacijų sklaidą

01.06.01

Vykdyti kalbos norminimui ir planavimui būtinus žmonių kalbinių nuostatų tyrimus