Spausdinti
   Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2019 m. vykdyti Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2018 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. N-2 (164), 3 uždavinio Užtikrinti mokslo kalbos ugdymą ir sklaidą 1 priemonei Dėstyti specialybės kalbą aukštosiose mokyklose ir teikti kalbos konsultacijas baigiamųjų darbų rengėjams.
   Projektų vykdymo pradžia – 2019 m. sausio 2 d., pabaiga – 2019 m. gruodžio 31 d.
   Paraiškos vykdyti lituanistikos sklaidos projektus priimamos tik per elektroninę Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemą (https://projektai.vlkk.lt) iki 2018 m. lapkričio 21 d. (imtinai).
 Paraiškos turi būti parengtos pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (suvestinė redakcija www.vlkk.lt) patvirtinto Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo III skyrių „Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarka“. 
  Kartu su paraiška būtina pateikti: dėstytojų gyvenimo aprašus (CV); 2014–2018 m. svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašus; specialybių, kuriose bus dėstomas specialybės kalbos kursas (arba kurių baigiamųjų darbų rengėjai bus konsultuojami), sąrašus; specialybės kalbos programos (-ų) aprašą (-us). 
   Pastaba. Konsultacijų teikimas baigiamųjų darbų rengėjams bus finansuojamas tik tuo atveju, jei aukštoji mokykla skirs lėšų specialybės kalbos kursui dėstyti.
   Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 6095, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.