Spausdinti
      Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2019–2021 m. vykdyti Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2018 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. N-2 (164), 2 uždavinio Vykdyti taikomuosius lietuvių kalbos mokslo tyrimus, gausinti lietuvių kalbos terminiją ir plėtoti terminų tvarkybos sistemą 1 priemonei Vykdyti įvairių kalbotyros sričių (gramatinės sandaros, leksikos, vardyno ir kitų) taikomuosius mokslo tyrimus ir 2 priemonei Vykdyti bendrinės lietuvių kalbos vartosenos ir kalbos vartotojų nuostatų tyrimus.
      Projektų vykdymo pradžia – 2019 m.  gegužės 2 d. Projektų vykdymo pabaiga – 2021 m. gruodžio 31 d. Konkrečių projektų vykdymo trukmė (darbo mėnesių skaičius) nustatoma atsižvelgiant į planuojamų darbų pobūdį ir apimtis (2019 m. arba 2020 m. baigiamų vykdyti projektų pabaiga turi sutapti su kalendorinių metų pabaiga).
Paraiškos vykdyti lituanistikos sklaidos projektus priimamos tik per elektroninę Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemą (https://projektai.vlkk.lt) iki 2019 m.  kovo 19 d. (imtinai).
       Paraiškos turi būti parengtos pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (suvestinė redakcija www.vlkk.lt) patvirtinto Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo III skyrių „Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarka“. 
       Kartu su paraiška būtina pateikti: projekto vykdytojų gyvenimo aprašus (CV); 2014–2018 m. svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašus.
        
        Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 6095, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.