Spausdinti
, programos
Minėdama Tarmių metus, Kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2013 metais organizuoti lingvistines tarmių duomenų rinkimo ekspedicijas Lietuvoje. Paraiškos rengti ekspedicijas priimamos iki 2013 m. vasario 25 d.

 

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2013 metais rengti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programoje (patvirtintoje Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. N-1 (118), numatytas lingvistines tarmių duomenų rinkimo ekspedicijas Lietuvoje.

     Paraiškos rengti ekspedicijas priimamos iki 2013 m. vasario 25 d. (imtinai).

     Paraiškos turi būti parengtos pagal Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo (patvirtinto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10; aktualią redakciją žr. skyriuje PROGRAMOS) III skyrių „Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarka“.

     Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 5 275 60 95, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.