Spausdinti

     Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva nuo 2016 m. kiekvienais metais vasario 16 – kovo 11 dienomis Lietuvoje ir užsienyje rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Atsižvelgdama į pandeminę situaciją, Kalbos komisija siūlo 2022 m. Lietuvių kalbos dienų renginius organizuoti vasario–gegužės mėn.  

   Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje. Rengiant Lietuvių kalbos dienų renginius siūlytina atsižvelgti į tai, kad 2022 m. Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Pranciškaus Skorinos metais. 
    Kalbos komisija skelbia viešą Lietuvių kalbos dienų sostinės konkursą. 2022 m. Lietuvių kalbos dienų sostine tapti gali pretenduoti bet kuri šalies savivaldybė.
   Paraiškos vykdyti lituanistikos sklaidos projektus priimamos pagal Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. N-5 (175), 1 uždavinio Skatinti domėjimąsi lietuvių kalba, formuoti teigiamas visuomenės (įvairių tikslinių grupių, tarp jų ir užsienio lietuvių bendruomenių) nuostatas dėl lietuvių kalbos ir jos vartojimo, aktyvinti akademinės bendruomenės, žiniasklaidos ir visuomenės dialogą aktualiais kalbos klausimais 4 priemonę Rengti vasario 16 – kovo 11 d. Lietuvių kalbos dienas Lietuvoje ir užsienyje.

   Lietuvių kalbos dienų sostinės renginiams 2022 m. iš viso skirta 10 tūkst. Eur.
   Maksimali projekto vertė – ne daugiau kaip 10,0 tūkst. Eur.
   Projektų vykdymo pradžia – 2022 m. vasario mėn., pabaiga – 2022 m. gegužės mėn.
   Paraiškos vykdyti lituanistikos sklaidos projektus priimamos tik per elektroninę Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemą (https://projektai.vlkk.lt) iki 2021 m. gruodžio 6 d. (imtinai).
   Paraiškos turi būti parengtos pagal Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarką, nurodytą Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (nauja redakcija 2021-02-11), III skyriaus 15–18 punktuose.
   Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 6095, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.

   Konkursas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje paskelbtas 2021-10-01.