Spausdinti

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2021 m. Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. N-5 (175), priemonei vykdyti.


    Paraiškos vykdyti lituanistikos mokslinių tyrimų projektus priimamos pagal Programos 1 uždavinio Skatinti domėjimąsi lietuvių kalba, formuoti teigiamas visuomenės (įvairių tikslinių grupių, tarp jų ir užsienio lietuvių bendruomenių) nuostatas dėl lietuvių kalbos ir jos vartojimo, aktyvinti akademinės bendruomenės, žiniasklaidos ir visuomenės dialogą aktualiais kalbos klausimais 3 priemonę Remti vietinių kalbos variantų ir kalbinių nuostatų tyrimus Lietuvos regionuose.
    Projektų vykdymo pradžia – 2021 m. birželio 1 d., pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d.
     Priemonei vykdyti iš viso skirta 112,3 tūkst. Eur, iš jų: 2021 m. – 32,0 tūkst. Eur, 2022 m. – 40,0 tūkst. Eur, 2023 m. – 40,3 tūkst. Eur. Maksimali projekto vertė – ne daugiau kaip 50,0 tūkst. Eur.
    Paraiškos vykdyti lituanistikos mokslinių tyrimų projektus priimamos tik per elektroninę Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemą (https://projektai.vlkk.lt) iki 2021 m. balandžio 16 d. (imtinai).
    Paraiškos turi būti parengtos pagal Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarką, nurodytą Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10, III skyriaus 15–18 punktuose.

     Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 6095, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.

   Konkursas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje paskelbtas 2021-03-05.