Spausdinti

    Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva nuo 2016 m. kiekvienais metais vasario 16–kovo 11 dienomis Lietuvoje ir užsienyje rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Atsižvelgdama į esamą situaciją, Kalbos komisija siūlo 2021 m. Lietuvių kalbos dienų renginius organizuoti vasario–gegužės mėn. 

   Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti jos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje. Rengiant Lietuvių kalbos dienų renginius siūloma atsižvelgti į tai, kad 2021 m. Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Archyvų metais.

    Kalbos komisija skelbia viešą Lietuvių kalbos dienų sostinės konkursą. 2021 m. Lietuvių kalbos dienų sostine gali pretenduoti tapti bet kuri šalies savivaldybė. Paraiškos priimamos pagal Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. N-5 (175), 1 uždavinio Skatinti domėjimąsi lietuvių kalba, formuoti teigiamas visuomenės (įvairių tikslinių grupių, tarp jų ir užsienio lietuvių bendruomenių) nuostatas dėl lietuvių kalbos ir jos vartojimo, aktyvinti žiniasklaidos, akademinės bendruomenės ir visuomenės dialogą aktualiais kalbos klausimais 4 priemonę Rengti vasario 16–kovo 11 d. Lietuvių kalbos dienas Lietuvoje ir užsienyje.

      Lietuvių kalbos dienų sostinės renginiams 2021 m. iš viso skirta 10,0 tūkst. Eur.
     Projekto vykdymo pradžia – 2021 m. vasario mėn., pabaiga – 2021 m. gegužės mėn.

  Paraiškos priimamos tik per elektroninę Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemą (https://projektai.vlkk.lt) iki 2020 m. gruodžio 15 d. (imtinai). 

    Paraiškos turi būti parengtos pagal Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarką, nurodytą Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10, III skyriaus 18–22 punktuose.

   Pretendentai turi pateikti Lietuvių kalbos dienų sostinės programą ir renginių planą. Būtina numatyti galimybę renginius organizuoti nuotoliniu būdu.

   Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 6095, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.

  Konkursas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje paskelbtas 2020-11-11.