Spausdinti

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2020 m. Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. N-5 (175), priemonei vykdyti.


      Paraiškos vykdyti lituanistikos mokslinių tyrimų projektus priimamos pagal Programos 1 uždavinio Skatinti domėjimąsi lietuvių kalba, formuoti teigiamas visuomenės (įvairių tikslinių grupių, tarp jų ir užsienio lietuvių bendruomenių) nuostatas dėl lietuvių kalbos ir jos vartojimo, aktyvinti akademinės bendruomenės, žiniasklaidos ir visuomenės dialogą aktualiais kalbos klausimais 1 priemonę Plėtoti lietuvių kalbos, kultūros ir tapatybės tyrimus (rengti konferencijas, diskusijas, straipsnių rinkinius, monografijas ir kt. leidinius).
      Priemonei vykdyti 2020 m. iš viso skirta 37,6 tūkst. Eur.
      Projektų vykdymo pradžia – 2020 m. gegužės 4 d., pabaiga – 2021 m. gruodžio 31 d.
      Paraiškos vykdyti lituanistikos mokslinių tyrimų projektus priimamos tik per elektroninę Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemą (https://projektai.vlkk.lt) iki 2020 m. kovo 13 d. (imtinai).
      Paraiškos turi būti parengtos pagal Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarką, nurodytą Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10, III skyriaus 18–22 punktuose.

      Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 6095, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.

      Konkursas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje paskelbtas 2020-02-10.