Spausdinti

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2020 m. Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. N-5 (175), priemonei vykdyti.


   Paraiškos vykdyti lituanistikos sklaidos projektus priimamos pagal Programos 1 uždavinio Skatinti domėjimąsi lietuvių kalba, formuoti teigiamas visuomenės (įvairių tikslinių grupių, tarp jų ir užsienio lietuvių bendruomenių) nuostatas dėl lietuvių kalbos ir jos vartojimo, aktyvinti akademinės bendruomenės, žiniasklaidos ir visuomenės dialogą aktualiais kalbos klausimais 4 priemonę Rengti vasario 16 – kovo 11 d. Lietuvių kalbos dienas Lietuvoje ir užsienyje.
   Priemonei vykdyti 2020 m. iš viso skirta 10 tūkst. Eur.
   Projektų vykdymo pradžia – 2020 m. vasario 18 d., pabaiga – 2020 m. kovo 31 d.
   Projekto vykdymo paraišką gali teikti viena institucija arba kelios institucijos (paraišką teikianti institucija su projekto partneriu (-iais).
   Projekto vadovo, koordinuosiančio projektą, darbo laiko apimtis – ne daugiau kaip 10 val.
   Paraiškos vykdyti lituanistikos sklaidos projektus priimamos tik per elektroninę Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemą (https://projektai.vlkk.lt) iki 2020 m. sausio 31 d. (imtinai).
   Paraiškos turi būti parengtos pagal Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarką, nurodytą Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10, III skyriaus 18–22 punktuose.

   Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 6095, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.