Spausdinti

      Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 metų spalio 8 d. nutarimu Nr. N-1 (118), priemonei (lituanistiniams leidiniams leisti) 2020 m. vykdyti.


     Paraiškos vykdyti lituanistikos sklaidos projektus (leisti parengtus lituanistinius leidinius) priimamos pagal Programos 7 uždavinio Užtikrinti Programos tyrimų rezultatų sklaidą 2 priemonę Rengti ir leisti aktualius lietuvių kalbos tyrimų leidinius.
        Priemonei vykdyti 2020 m. iš viso skirta 23,5 tūkst. Eur.
     Projekto vadovo, koordinuosiančio projektą, darbo laiko apimtis – ne daugiau kaip 5 val.

      Projektų vykdymo pradžia – 2020 m. spalio 19 d., pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d. Leidiniai turi būti išleisti iki 2021 m. sausio 15 d.

      Paraiškos vykdyti lituanistikos sklaidos projektus priimamos tik per elektroninę Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemą (https://projektai.vlkk.lt) iki 2020 m. rugsėjo 21 d. (imtinai).
    Paraiškos turi būti parengtos pagal Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarką, nurodytą Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10, III skyriaus 18–22 punktuose.
     Kartu su paraiška būtina pateikti leidinio turinį, ne mažiau kaip 1 autorinį lanką teksto ir institucijos skyriaus, centro ar kt. padalinio posėdžio, kuriame pritarta leidinio publikavimui, protokolo išrašą.
      Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 6095, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.

      Konkursas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje paskelbtas 2020-06-22.