Spausdinti
Knygoje spausdinamas rankraščio, saugomo Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, perrašas, o pridedamoje kompaktinėje plokštelėje skaitytojai ras skelbiamos rankraščio dalies faksimilę...

Jurgis Ambraziejus Pabrėža
Taislius augyminis
(+CD)  
Parengė Rita Šepetytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. 
 

Knygoje skelbiama antra, kone dvigubai didesnė Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraščio „Tayslós augumyynis kóriamy taalpynas augimys...“ dalis, 224–776 puslapių (su viena įklija [412]) perrašas su botaniniais ir tekstologiniais komentarais.

Knyga – originalia rašyba žemaitiškai parašytas Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos (1771–1849) botanikos veikalo „Taislius augyminis“ (Augalų sistema) rankraštis. Knygoje spausdinamas rankraščio, saugomo Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, perrašas. Prie knygos pridedama kompaktinė plokštelė su skelbiamų rankraščio puslapių faksimile. Tai pirmas autentiška rašyba publikuojamas J. Pabrėžos rankraštis.

Ši knyga yra trijų institucijų – Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto, Lietuvių kalbos instituto ir Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos – skelbinys.


Knygos rengimą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos lėšų.